Komentár portfólio manažéra: Ktorým sektorom sa v stredoeurópskom regióne aktuálne najviac darí?

Vďaka všeobecnému optimizmu z ústupu pandémie a vysokej účinnosti vakcín sa globálne i stredoeurópske akciové trhy tešili silnému rastu. Darilo sa najmä finančnému a spotrebiteľskému sektoru. Silnú výkonnosť zaznamenal aj náš stredoeurópsky akciový fond NN (L) International Central European Equity, v ktorom sú oba sektory silne zastúpené.

Silnejšia inflácia pritiahla pozornosť investorov k sektorom, ktoré z miernej inflácie profitujú. V našom prostredí sú to najmä banky a spotrebiteľský sektor. Centrálne banky v Maďarsku a v Českej republike jasne ukázali, že majú v pláne mierniť inflačné tlaky postupným a miernym zvyšovaním sadzieb. Mierne zvyšovanie úrokových sadzieb pomáha bankám zvyšovať úrokové marže.

Z rastúcej inflácie profitujú aj obchodné reťazce, ktoré spravidla využívajú rast cien na vylepšenie svojich ziskových marží. Trhu pomáha tiež dlho zadržiavaný dopyt spotrebiteľov, rastúce zákazky vo výrobe a priemysle a nepochybne aj optimizmus prameniaci z dostupnosti očkovania. Je zjavné, že ľudia a firmy ušetrili pri lockdownoch peniaze, ktoré neváhajú utratiť, a tým roztáčajú pomyselné kolesá hospodárskeho rastu a prispievajú k návratu do normálu.

Ak chcete zistiť viac, pozrite sa na rozhovor s naším portfólio manažérom Igorom Müllerom pre Investičný web:

Ak chcete zistiť viac, pozrite sa na rozhovor s naším portfólio manažérom Igorom Müllerom pre Investičný web:

Igor Müller

Portfólio manažér

Stredoeurópske akcie