Komentár k vývoju stredoeurópskych trhov

25.01.2021 | iMesačník

Pandémia koronavírusu postihla snáď každú krajinu na našej planéte. Prepad ekonomiky v prvom a druhom štvrťroku minulého roka pripomínal katastrofu poslednej finančnej krízy v rokoch 2008 a 2009. Globálne akciové trhy zaznamenali obrovský prepad, ale aj veľmi rýchle oživenie. Za prudký odraz odo dna vďačia finančné trhy predovšetkým bezprecedentnej reakcii centrálnych bánk a masívnej podpore vlád. Do nového roku vstupuje svet, hlavne ten ekonomický, s obrovskou nádejou že pandémiu vyrieši vakcína a ľudia sa budú môcť bez akýchkoľvek obmedzení vrátiť k normálnemu životu. Bude to skutočne tak? Čo všetko je ešte pred nami? A majú stredoeurópske trhy ešte čo ponúknuť?

  

Návrat k normálu ponúka príležitosť zárobku v stredoeurópskom regióne

Silný rast stredoeurópskych ekonomík, ktorý sa zdal byť už piaty rok neohroziteľný, bol pandémiou náhle zastavený. Dialo sa tak hlavne na konci prvého štvrťroka 2020, kedy štáty bývalého socialistického bloku pristúpili k veľmi tvrdým protiepidemickým opatreniam. Tie paralyzovali takmer všetky ekonomické aktivity.
Oživenie ale prišlo vzápätí spolu s letným uvoľňovaním, optimizmom obyvateľov a veľmi nízkymi počty nakazených.  

Ideálna situácia však netrvala dlho a pandémia sa vo veľkej sile vrátila na jeseň. Vlády síce postupne zatvárali obchody a služby, ale celkový ekonomický prepad bol už menší. Tentokrát totiž zostala otvorená väčšina výrobných podnikov, hlavne tých, ktoré sa zameriavajú na export. Takéto firmy sú pre mnohé štáty v regióne hnacím motorom ekonomík. Smutná bilancia v počte mŕtvych ale vyostrila napätie v spoločnosti.

 

Centrálne banky v hlavnej role

Pokračujúca uvoľnená menová politika bude naďalej veľmi dôležitá. Centrálne banky sú naďalej odhodlané robiť všetko nevyhnutné, aby si udržali nízke náklady financovania pre firmy a štáty. Neočakávame žiadne sprísnenie menovej politiky zo strany americkej (Fed) ani európskej centrálnej banky (ECB). Inflačné ciele v USA a eurozóne zrejme nebudú dosiahnuté, hoci kvantitatívne uvoľňovanie bude pokračovať v súčasnom rozsahu. Európska centrálna banka sa bude navyše sústrediť na zlepšenie koordinácie fiškálnej a menovej politiky.

Priaznivá politika Fedu a ECB rovnako ako naše očakávanie, že v tomto roku bude potrebná ešte väčšia podpora menovej politiky, by mali držať výnosy dlhopisov nízko. Očakávame, že americké aj európske sadzby zostanú na nízkych úrovniach po dlhšiu dobu. ECB navyše zrejme ďalej zvýši svoje nákupy aktív, čím obmedzí potenciálny rast výnosov dlhopisov.

 

Rotácia na akciových trhoch – návrat k tradičným odvetviam

Posledný štvrťrok 2020 bol pre akcie veľmi priaznivý, najmä potom pre akciové trhy strednej a východnej Európy. Podobný trend by mal pretrvávať aj v prvej polovici tohto roka.

Akcie regiónu zatiaľ ešte stále výrazne zaostávajú za akciami svetovými, ešte viac za americkými a akciami rozvíjajúcich sa trhov, kde dominuje Čína. Číne sa vďaka prísnym opatreniam podarilo udržať pandémiu na uzde a zabrániť jej rozsiahlejšiemu šíreniu. To umožnilo väčšine firiem pracovať bez významnejších obmedzení a hospodársky rast „made in China" mohol pokračovať.

Podobne sa darilo aj technologickým firmám v USA, ktoré dnes predstavujú desať najväčších spoločností sveta. Technologické firmy boli hlavnými hýbateľmi prudkého rastu cien akcií v USA. Valuácie sa síce dostali už nad historické maximá, ale optimizmus pretrváva aj naďalej, pretože pandémia priniesla rýchlejší presun ekonomického života do online sveta, čím došlo k zvýšeniu ziskov technologických gigantov.

V tieni technologických firiem tak zaostali tradičné odvetvia ako sú banky, energetické alebo výrobné podniky – teda tradičné akciové tituly dostupné v stredoeurópskom regióne. Akcie týchto sektorov zostali hlboko pod úrovňou zo začiatku roka 2020, pretože riziko vplyvu tzv. lockdownov nebolo, a ešte stále nie je, známe.

Optimistická nálada plynúca z prelomu vo vývoji vakcíny však znovu obrátila pozornosť investorov k tradičným hodnotovým odvetviam. Ak sa podarí rýchlo preočkovať najohrozenejšie časti populácie, môžu vlády rýchlo otvoriť ekonomiky a návrat k normálu bude možný.

 

Výhľad na tento rok

Hoci očakávame, že sektoru služieb, cestovného ruchu a osobnej dopravy potrvá návrat k normálu aj viac rokov, celková ekonomika by mala nabehnúť pomerne rýchlo – podobne ako v lete 2020 pri uvoľnení po odznení prvej vlny pandémie. 

Na druhú stranu je potrebné zdôrazniť, že prílišný optimizmus podľa nás nie je úplne na mieste. Negatívne dôsledky dlhotrvajúcich lockdownov by mohli mať neblahý vplyv na dlhodobú nezamestnanosť. Očakávame tiež, že obrovský deficit v štátnych rozpočtoch bude musieť byť vykompenzovaný postupným zvyšovaním daní. Tie budú zavedené pravdepodobne až v roku 2022.

Zatiaľ nie je možné ignorovať fakt, že akcie poskytujú v prostredí nízkych úrokových sadzieb najlepší potenciál výnosu. Niektoré sektory a regióny (napr. stredná Európa) navyše stále ponúkajú zaujímavé príležitosti aj z hľadiska valuácií a očakávaných dividend. Dividendy by mali byť vyššie práve v bankách, pretože distribúcia dividend zo ziskov v roku 2019 bola odložená na odporúčanie Európskej centrálnej banky do roku 2021.

Je nutné mať na pamäti tiež pretrvávajúcu masívnu podporu fiškálnej a monetárnej politiky. Nízke úrokové sadzby a najrôznejšie podporné programy vlád znamenajú ideálny mix pre rýchly ekonomický štart.

Dôležitým faktorom ekonomického vývoja v tomto roku bude však vývoj nezamestnanosti. Pokiaľ nedôjde k prudkému nárastu nezamestnaných a časť ľudí, ktorí prišli o prácu v sektore služieb, nájde uplatnenie inde, má ekonomický rast v stredoeurópskom regióne silné predpoklady.

 

Zdroj: NN Investment Partners, dáta k 31. 12. 2020

 

Nechajte si zasielať iMesačníky pravidelne!

Na základe tejto registrácie Vám budeme zasielať náš pravidelný newsletter NN iMesačník. Pokiaľ si ho nebudete ďalej priať zasielať, kliknite v doručenom e-mailu na odhlásenie zo zoznamu.

Ďalej by sme Vás chceli upozorniť, že na základe nášho oprávneného záujmu vyplývajúceho z Vašej registrácie Vám môžeme na uvedenú e-mailovú adresu zasielať obchodné oznámenia týkajúce sa produktov či služieb našej spoločnosti.

Ak nebudete chcieť tieto oznámenia ďalej dostávať, kliknite v doručenom e-mailu na odhlásenie zo zoznamu.

Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov v súvislosti s Vašou registráciou na odber NN iMesačníka nájdete pod týmto odkazom.