Komentár k vývoju NN Fondov v decembri 2020

28.01.2021 | iMesačník

Vývoj akciových trhov vo svete

Komentár k vývoju NN Fondov

NN (L) International Slovak Bond (EUR)             

 • Slovenská výnosová krivka sa takmer nezmenila, výnosy 10-ročných štátnych dlhopisov klesli len o 1 bázický bod na -0,52 %.
 • Výnosová krivka nemeckých štátnych dlhopisov sa sploštila, naopak sklon výnosovej krivky amerických štátnych dlhopisov sa zvýšil.
 • Svetové dlhopisové trhy ovplyvňovali priaznivé správy ohľadom vývoja vakcíny, zhoda na Európskom fonde pre oživenie a očakávané fiškálne stimuly v USA.
 • Zvýšili sme zastúpenie dlhopisov eurozóny s dlhšou splatnosťou a pridali sme viac riziká v podobe dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov.

  

NN (L) International Central European Equity (EUR)     

 • Rast akciových trhov sa v stredoeurópskom regióne prejavil najmä v odvetviach financií, spotrebného tovaru a v petrochemickom priemysle.
 • Decembrové zhodnotenie negatívne ovplyvnila investícia do vývojára počítačových hier, ktorého dlho očakávané uvedenie novej hry na trh prinieslo sklamanie.
 • Okrem Rumunska zakončili ostatné stredoeurópske trhy rok 2020 s celkovo negatívnym zhodnotením.
 • Výhľadovo sme skeptickí v prípade Poľska vzhľadom k jeho politickému vývoju a rastúcemu riziku vládnych zásahov do riadenia veľkých korporácií so štátnou účasťou.

 

NN (L) First Class Multi Asset (EUR)

 • Akciám sa darilo, rástli najmä cyklické sektory. Medzi regiónmi zaznamenali najlepšiu výkonnosť európske a rozvíjajúce sa trhy.
 • Svetové dlhopisové trhy zaznamenali zmiešané výsledky, spready boli všeobecne užšie.
 • Ceny komodít rástli, podporené zvýšenými cenami ropy a poľnohospodárskych komodít.
 • Podiel rizikovej zložky portfólia sme mierne znížili na 44,3 % (z toho akcie 24,8 % a dlhopisy s vysokým výnosom 15,1 %).

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (EUR)

 • Európske akcie (MSCI Europe) zhodnotili +2,4%, zatiaľ čo európske dlhopisy (Bloomberg Barclays Euro Agg.) skôr stagnovali +0,1%.
 • V portfóliu fondu bolo ku koncu roka 52% akcií a 48% dlhopisov vrátane hotovosti (10% štátne dlhopisy, 17% zelené dlhopisy a 16% ostatné firemné dlhopisy).
 • V novom roku očakávame postupné oživovanie hospodárskeho rastu a pokračujúcu podporu menovej a fiškálnej politiky.
 • Sme pozitívni ohľadom akcií a firemných dlhopisov a mierne sme znížili duráciu oproti benchmarku na 3,1 roku.

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR)   

 • Schválenie vakcíny, fiškálna dohoda v USA a Brexit s dohodou medzi VB a EÚ boli hlavné udalosti, ktoré podporili vývoj kapitálových trhov na konci roka 2020.
 • Optimizmus na trhoch podporil svetové akciové trhy, ktoré rástli svetové akcie o 2,3% (MSCI World v EUR). Európske dlhopisové trhy stagnovali.
 • Zloženie portfólia fondu bolo ku koncu roka výrazne naklonené rizikovejším investíciám: 78% akcií oproti 22% dlhopisov a hotovosti.
 • Sme pozitívne ohľadom akcií a očakávame pokračujúcu podporu zo strany hospodárskej politiky, ktorá by mala podporiť rast firemných ziskov.

 

NN (L) Global Sustainable Equity (EUR) 

 • Z regionálneho pohľadu sa najviac darilo akciám EÚ (dohoda o brexite), USA (dohoda o fiškálnych stimuloch) a Japonska (oznámenie novej fiškálnej pomoci).
 • Darilo sa hlavne cyklickým sektorom (najmä materiály, technológie, spotrebný tovar a financie); defenzívne sektory (najmä utilities) zaostávali.
 • Úspešný rok prisudzujeme kvalitnému výberu spoločností s odolnými podnikateľskými plánmi a silnými bilanciami, ktoré im pomohli prestáť ekonomické šoky spôsobené pandémiou.

 

Nechajte si zasielať iMesačníky pravidelne!

Na základe tejto registrácie Vám budeme zasielať náš pravidelný newsletter NN iMesačník. Pokiaľ si ho nebudete ďalej priať zasielať, kliknite v doručenom e-mailu na odhlásenie zo zoznamu.

Ďalej by sme Vás chceli upozorniť, že na základe nášho oprávneného záujmu vyplývajúceho z Vašej registrácie Vám môžeme na uvedenú e-mailovú adresu zasielať obchodné oznámenia týkajúce sa produktov či služieb našej spoločnosti.

Ak nebudete chcieť tieto oznámenia ďalej dostávať, kliknite v doručenom e-mailu na odhlásenie zo zoznamu.

Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov v súvislosti s Vašou registráciou na odber NN iMesačníka nájdete pod týmto odkazom.