Investičný seriál: Zmiešané fondy ako investičné riešenie

06.05.2021 | Novinky

Pre časť finančných rezerv, ktoré potrebujú investori na zavolanie, zostáva ideálnym produktom bankový alebo sporiaci účet. Je však potrebné si uvedomiť, že tieto produkty nielenže v súčasnom prostredí nízkych úrokových sadzieb nenesú prakticky žiadny úrok, ale navyše z nich postupne ukrajuje aj inflácia. Alternatívou pre krátkodobé uloženie finančných rezerv pre investičný horizont okolo jedného roka môžu byť fondy krátkodobých dlhopisov. Akú stratégiu ale voliť pre správu strednodobých a dlhodobých rezerv? Tu je možné byť výrazne odvážnejší. A môžete byť o to odvážnejší, o čo dlhší je váš investičný horizont.

Investori majú hneď dve možnosti. Svoje investičné portfólio si môžu poskladať sami, čo obnáša vybrať si akciové a dlhopisové investície v pomere, ktorý presne zodpovedá ich rizikovému profilu. Investori však musia mať dostatočné znalosti aj čas sledovať vývoj na trhoch a adekvátne upravovať svoje investičné portfólio. Ak sa však nechcete o nič starať, môžete investovať do zmiešaných fondov.

Zmiešané fondy investujú do rôznych typov aktív prostredníctvom jedinej investície. Zvyčajne sa jedná o kombináciu dlhopisov a akcií, existujú ale aj fondy, ktoré majú širšie zameranie a investujú aj do komodít alebo nehnuteľností. Konzervatívnu zložku tvoria spravidla dlhopisy, ktoré portfóliu dodávajú jednak stabilitu spojenú s nižším kolísaním hodnoty, ale aj nižšie výnosy. Potenciál vyšších výnosov zabezpečuje akciová zložka, s ktorou sa však spája aj vyššie riziko.

Prečo sú zmiešané fondy medzi investormi tak obľúbené?

Odpoveď je celkom jednoduchá. Ak máte dostatok času a znalostí, môžete si svoje portfólio spravovať sami. Väčšina drobných investorov ale venuje svoj čas skôr práci, rodine, koníčkom a hľadá profesionálnych správcov aktív, ktorí sa budú o ich finančné rezervy starať podľa vopred dohodnutých pravidiel čiže investičnej stratégie fondu. Individuálna správa investičného portfólia je pre drobných investorov väčšinou nedostupná, a tak sa ako najlepšia možnosť ukazujú práve zmiešané fondy.

Zmiešané fondy vyhľadávajú atraktívne príležitosti naprieč rôznymi finančnými trhmi. V rámci jedinej investície tak získate vyvážený mix rôznych typov aktív. Portfólio manažéri nastavujú pomer akciovej a dlhopisovej zložky podľa aktuálneho trhového vývoja. Cieľom je dosiahnuť optimálny pomer medzi výnosom a rizikom. Kľúčová je tu aktívna správa zaisťujúca, že v období hospodárskeho rastu fond využíva potenciál akciového trhu a generuje zisky, zatiaľ čo v období poklesu obmedzuje straty vďaka konzervatívnej zložke portfólia.

 

Ako vybrať investičné riešenie na mieru?

Investori by mali venovať pozornosť predovšetkým dvom základným kritériám:

 

1. Aký je ich investičný horizont?

 

2. Aká je očakávaná kolísavosť portfólia?

Vyššia kolísavosť portfólia znamená, že fond má síce potenciál dosiahnuť vyššie výnosy, ale ľahšie sa môže prepadnúť do záporných čísiel.

 

 

Zodpovedaním týchto základných otázok investor zistí, či chce investovať:

 

Zmiešané fondy v ponuke NN Investment Partners

V našej ponuke nájdete tri zmiešané fondy, ktoré reprezentujú investičné riešenia rôznych rizikových profilov.

Opatrné investičné riešenie – fond NN (L) First Class Multi Asset

Ide o fond s cieleným výnosom. Jeho cieľom je dosahovať na 4ročnom investičnom horizonte ročný výnos 3 % nad úroveň európskych peňažných trhov s maximálnymi výkyvmi portfólia do 8 % ročne. V prípade vysokého kolísania trhov môže byť podiel konzervatívnej zložky (štátne dlhopisy vysokej kvality a hotovosť) až 100 %. V opačnom prípade investuje až 50 % do rizikovejších aktív (akcie, nehnuteľnosti, komodity) s potenciálom vyšších výnosov. Tento fond je určený pre investorov, ktorí preferujú menej volatilné investície s prísnym riadením rizík aj za cenu relatívne nižšieho zhodnotenia.

Vyvážené investičné riešenie – fond NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

Fond kombinuje investície do európskych akcií a dlhopisov v pomere 50 : 50, ktorý môže portfólio manažér upraviť podľa aktuálnej situácie na trhoch. Všetky spoločnosti v portfóliu musia spĺňať náročné kritériá sociálno-environmentálnej zodpovednosti. Fond je určený pre investorov, ktorí hľadajú stredne rizikovú investičnú stratégiu so zodpovedajúcou výkonnosťou. Fond patrí medzi najlepšie európske zmiešané fondy, čo dokazuje aj získané najvyššie hodnotenie od agentúry Morningstar.

Dynamické investičné riešenie – fond NN (L) Patrimonial Aggressive

Ide o takzvaný fond fondov, ktorý nenakupuje priamo jednotlivé tituly, ale investuje do nich prostredníctvom iných fondov. Fond kombinuje investície do akciových a dlhopisových fondov v pomere 75 : 25, ktorý môže upraviť podľa aktuálnej situácie na trhoch. Základ portfólia fondu tvoria fondy, ktoré investujú do akcií zavedených globálnych firiem (predovšetkým z USA a EÚ) doplnených európskymi dlhopisovými fondmi. Fond je určený dynamickým investorom, ktorí hľadajú dlhodobú investíciu do svetových akcií s menším podielom konzervatívnej zložky. Fond patrí tiež medzi najlepšie európske zmiešané fondy s najvyšším hodnotením od agentúry Morningstar.