iMesačník

17.08.2017 | iMesačník
Svetová finančná kríza, následný rast nezamestnanosti a vyčerpané štátne financie podnietili investorov na vyspelých trhoch hľadať nové a efektívnejšie spôsoby riešenia pretrvávajúcich…
19.07.2017 | iMesačník
Akciové trhy zostávajú atraktívne vďaka pozitívnemu vývoju makroekonomických ukazovateľov a dynamike rastu ziskov. Vynikajú najmä akcie európskych spoločností, ktoré vykazujú najvyšší rast…
15.06.2017 | iMesačník
Návrat konjunktúry do ekonomík strednej a východnej Európy sa javí ako nesporný fakt. Silný rast HDP, prebytok bilancie štátneho rozpočtu či rekordne nízka nezamestnanosť – pre niekoho možno len nehmatateľné č…
22.05.2017 | iMesačník
Centristický politik Emmanuel Macron bol zvolený za nového prezidenta Francúzska. Svoju pravicovú súperku Marine Le Pen porazil s pohodlným náskokom 32 percentných bodov. Macronovo víťazstvo sa očakávalo, napriek tomu v…
19.04.2017 | iMesačník
Voľ by v Holandsku – prvá prekážka obdobia volieb v krajinách EÚ prekonaná Aj ke ď z hľadiska sentimentu voči EÚ je priaznivé, že holandská Strana pre slobodu (PV V) nevyhrala tak, ako nazna č ovali prieskumy pred nieko ľkými…
15.03.2017 | iMesačník
Málokto by ešte pred rokom dokázal odhadnúť výsledok britského referenda o vystúpení z EÚ alebo víťaza prezidentských volieb v USA. Ešte menej ľudí by sa zrejme domnievalo, že v dôsledku týchto…
21.02.2017 | iMesačník
Vývoj globálneho hospodárstva je priaznivý. Ekonomické údaje zostávajú silné a podporujú tak vývoj finančných trhov – globálna ekonomika je najsilnejšia od roku 2007 a miera rastu je Najvy&scaron…
19.01.2017 | iMesačník
Je dnešný svet viac neistý, ako býval skôr? Mení sa rýchlejšie? Majú prebiehajúce zmeny za následok to, že sa budúcnosť našich detí zdá horšia, ako tá naša? Alebo jednoducho…