iMesačník

18.09.2018 | iMesačník
Ekonomické problémy Turecka a rastúce napätie medzi ním a Spojenými štátmi viedli u svetových investorov k poklesu dôvery v aktíva rozvíjajúcich sa trhov. Tím NN Investment Partners špecializuj…
17.08.2018 | iMesačník
Výnosy vyššie o 20 %, spokojní zamestnanci, udržateľný rozvoj, príroda zachovaná budúcim generáciám. Tieto kritériá nespĺňajú len prvoplánovo zelené firmy, ale napríklad aj americký…
17.07.2018 | iMesačník
Krátkodobé ukazovatele reflektujúce vývoj svetovej ekonomiky sú pozitívne. Výdavky spotrebiteľov rastú rovnako ako investičné výdavky firiem, ktoré sú pod porované rastúcimi ziskami i vysokou dô…
14.06.2018 | iMesačník
Taliansko sa zatiaľ dokázalo vyhnúť predčasným voľbám, avšak tamojšia politická dráma spustila výrazný výpredaj talianskych aktív na trhoch. Táto kríza a následná reakcia finančný…
21.05.2018 | iMesačník
Tento rok sa od toho minulého začína dosť líšiť. Zatiaľ čo rok 2017 bol plný pozitívnych prekvapení a dobrých správ týkajúcich sa vývoja ekonomiky aj politiky, teraz investori čelia väčšej neistote a…
25.04.2018 | iMesačník
Obnovený rast domáceho dopytu na rozvíjajúcich sa trhoch je až na Čínu naďalej pozitívny. Okrem toho je stále podporovaný uvoľnenou menovou politikou. Mohlo by sa zdať, že prichádzajú ťažké časy pre rozvíjajú…
21.03.2018 | iMesačník
Dve najdôležitejšie európske politické udalosti v poslednom čase sa o žiadne nepríjemné prekvapenie nepostarali. Očakávame, že zdrojom výkyvov a obáv na trhoch v roku 2018 sa môže stáť skôr politika USA.
23.02.2018 | iMesačník
Akciové trhy neboli svedkami výraznejšej korekcie od začiatku roku 2016 a na našich monitoroch v posledných mesiacoch blikali varovné kontrolky v podobe prehnaného optimizmu investorov. Korekcia z prvého februárového tý…
24.01.2018 | iMesačník
Tento rok začal rovnako, ako skončil ten predchádzajúci. Vďaka neustále sa zlepšujúcim ekonomickým údajom a pozitívnej nálade investorov sa darilo rizikovým aktívam. Z behaviorálneho pohľadu sa však objavilo…
22.12.2017 | iMesačník
Vývoj akciového trhu v roku 2018 vidíme pozitívne, a to najmä vďaka priaznivému makroekonomickému prostrediu a dvojcifernému rastu výnosov na celom svete. Medzi akciovými trhmi preferujeme Japonsko.
14.11.2017 | iMesačník
Dianie na politickej scéne môže mať významný dopad na trhy a ekonomiku po celom svete. V súčasnosti investori čelia pomerne veľkému množstvu zásadných udalostí v tejto oblasti, ktoré môžu mať potenciálne vý…
17.10.2017 | iMesačník
Niekoľko posledných týždňov sa kapitálové trhy v rozvíjajúcich sa ekonomikách museli vyrovnať so zmenou v súvislosti s očakávaním ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb zo strany FEDu. Akciové i…
15.09.2017 | iMesačník
Svetová ekonomika sa v uplynulých mesiacoch vyvíjala priaznivo. Inflácia bola aj naďalej nízka, i keď sme na trhoch práce mohli pozorovať isté oživenie, čo v minulosti viedlo k rastu miezd a tým teda sprostredkovane aj k rastu inflácie.…
17.08.2017 | iMesačník
Svetová finančná kríza, následný rast nezamestnanosti a vyčerpané štátne financie podnietili investorov na vyspelých trhoch hľadať nové a efektívnejšie spôsoby riešenia pretrvávajúcich…
19.07.2017 | iMesačník
Akciové trhy zostávajú atraktívne vďaka pozitívnemu vývoju makroekonomických ukazovateľov a dynamike rastu ziskov. Vynikajú najmä akcie európskych spoločností, ktoré vykazujú najvyšší rast…
15.06.2017 | iMesačník
Návrat konjunktúry do ekonomík strednej a východnej Európy sa javí ako nesporný fakt. Silný rast HDP, prebytok bilancie štátneho rozpočtu či rekordne nízka nezamestnanosť – pre niekoho možno len nehmatateľné č…
22.05.2017 | iMesačník
Centristický politik Emmanuel Macron bol zvolený za nového prezidenta Francúzska. Svoju pravicovú súperku Marine Le Pen porazil s pohodlným náskokom 32 percentných bodov. Macronovo víťazstvo sa očakávalo, napriek tomu v…
19.04.2017 | iMesačník
Voľ by v Holandsku – prvá prekážka obdobia volieb v krajinách EÚ prekonaná Aj ke ď z hľadiska sentimentu voči EÚ je priaznivé, že holandská Strana pre slobodu (PV V) nevyhrala tak, ako nazna č ovali prieskumy pred nieko ľkými…
15.03.2017 | iMesačník
Málokto by ešte pred rokom dokázal odhadnúť výsledok britského referenda o vystúpení z EÚ alebo víťaza prezidentských volieb v USA. Ešte menej ľudí by sa zrejme domnievalo, že v dôsledku týchto…
21.02.2017 | iMesačník
Vývoj globálneho hospodárstva je priaznivý. Ekonomické údaje zostávajú silné a podporujú tak vývoj finančných trhov – globálna ekonomika je najsilnejšia od roku 2007 a miera rastu je Najvy&scaron…