iMesačník

16.08.2019 | iMesačník
  • Centrálne banky dnes musia oveľa intenzívnejšie než v minulosti predvídať vývoj a vďaka tomu získať kontrolu nad očakávaniami trhu. • Americká centrálna banka (Fed) znížila prvýkrát po viac než…
19.07.2019 | iMesačník
V prvom štvrťroku roka 2019 sa darilo všetkým investíciám, čo aspoň čiastočne vykompenzovalo poklesy z konca roka 2018. V druhom štvrťroku boli trhy ako na hojdačke. Zatiaľ čo apríl bol pre svetové akcie i dlhopisy dobrým mesiacom,…
21.06.2019 | iMesačník
  Ekonomický rast v eurozóne pravdepodobne nebude stačiť na to, aby v blízkej budúcnosti došlo k významnejšiemu nárastu inflácie. Obchodný spor medzi USA a Čínou bude mať určite vplyv na región. …
20.05.2019 | iMesačník
Napätie medzi USA a Čínou sa zvýšilo, čo môže ohroziť krehký hospodársky rast. l Makroekonomické prostredie zostáva priaznivé vďaka uvoľnenej politike centrálnych bank i čínskym ekonomickým stimulom. l…
16.04.2019 | iMesačník
Pri pokusoch časovať trh, teda trafiť vrchol pre predaj a dno pre nákup, investori dosahujú slabé výsledky. Z krátkodobého hľadiska pôsobí na ceny akcií veľa faktorov, ktoré je veľmi ťažké odhadnúť. To však…
15.03.2019 | iMesačník
Trhy majú za sebou pár mesiacov jazdy na horskej dráhe. Na konci roka 2018 riziká na trhoch vzrástli, aby sa začiatkom roka opäť znížili. Ide o tretie spomalenie v priebehu expanzie trvajúcej 10 rokov. Dve predchádzajúce spomalenia…
19.02.2019 | iMesačník
Americká centrálna banka FED upravila svoj výhľad v prekvapivo holubičom, teda pre trhy pozitívnom duchu. Obavy z prehriatia americkej ekonomiky ustúpili a FED je pripravený dokonca zakročiť pri prípadnom riziku poklesu ekonomiky i trhov. Vďaka tejto…
18.01.2019 | iMesačník
V závere roka 2018 sme mohli pozorovať vyššiu mieru kolísania akciových trhov. Rad akciových indexov sa z vrcholu prepadla o 20 %, čo býva zvyčajne považované za začiatok medvedieho trhu. Ako by sa mali zachovať drobní investori,…
17.12.2018 | iMesačník
Európska únia zaviedla nové štandardy testovania emisií, čo negatívne ovplyvnilo výrobcov áut aj ich dodávateľov. V Číne sa okrem toho znížil objem predaja áut. Trh však už takmer absorboval vplyv nový…
16.11.2018 | iMesačník
Hoci sa Európska únia mala posledný októbrový týždeň dohodnúť s Veľkou Britániou na prechodnom období, ktoré by umožnilo bezproblémový odchod Británie z Únie, nestalo sa tak. Bolo jasné, že…
16.10.2018 | iMesačník
Henry Ford kedysi povedal, že žiadna firma neprežije, ak nevytvára zisk. Neprežije, však ani vtedy, keď bude vytvárať len zisk. Táto myšlienka skvele ilustruje základný princíp stratégií ESG (Environmental, Social, Governance).…
18.09.2018 | iMesačník
Ekonomické problémy Turecka a rastúce napätie medzi ním a Spojenými štátmi viedli u svetových investorov k poklesu dôvery v aktíva rozvíjajúcich sa trhov. Tím NN Investment Partners špecializuj…
17.08.2018 | iMesačník
Výnosy vyššie o 20 %, spokojní zamestnanci, udržateľný rozvoj, príroda zachovaná budúcim generáciám. Tieto kritériá nespĺňajú len prvoplánovo zelené firmy, ale napríklad aj americký…
17.07.2018 | iMesačník
Krátkodobé ukazovatele reflektujúce vývoj svetovej ekonomiky sú pozitívne. Výdavky spotrebiteľov rastú rovnako ako investičné výdavky firiem, ktoré sú pod porované rastúcimi ziskami i vysokou dô…
14.06.2018 | iMesačník
Taliansko sa zatiaľ dokázalo vyhnúť predčasným voľbám, avšak tamojšia politická dráma spustila výrazný výpredaj talianskych aktív na trhoch. Táto kríza a následná reakcia finančný…
21.05.2018 | iMesačník
Tento rok sa od toho minulého začína dosť líšiť. Zatiaľ čo rok 2017 bol plný pozitívnych prekvapení a dobrých správ týkajúcich sa vývoja ekonomiky aj politiky, teraz investori čelia väčšej neistote a…
25.04.2018 | iMesačník
Obnovený rast domáceho dopytu na rozvíjajúcich sa trhoch je až na Čínu naďalej pozitívny. Okrem toho je stále podporovaný uvoľnenou menovou politikou. Mohlo by sa zdať, že prichádzajú ťažké časy pre rozvíjajú…
21.03.2018 | iMesačník
Dve najdôležitejšie európske politické udalosti v poslednom čase sa o žiadne nepríjemné prekvapenie nepostarali. Očakávame, že zdrojom výkyvov a obáv na trhoch v roku 2018 sa môže stáť skôr politika USA.
23.02.2018 | iMesačník
Akciové trhy neboli svedkami výraznejšej korekcie od začiatku roku 2016 a na našich monitoroch v posledných mesiacoch blikali varovné kontrolky v podobe prehnaného optimizmu investorov. Korekcia z prvého februárového tý…
24.01.2018 | iMesačník
Tento rok začal rovnako, ako skončil ten predchádzajúci. Vďaka neustále sa zlepšujúcim ekonomickým údajom a pozitívnej nálade investorov sa darilo rizikovým aktívam. Z behaviorálneho pohľadu sa však objavilo…