Predvolebná upútavka: Globalizácia a Trumpov odkaz

16.10.2020 | iMesačník
  • Rastúci protekcionizmus USA bol vykompenzovaný užšou ekonomickou integráciou v iných regiónoch

  • Trump aj Biden majú ochranárstvo amerických firiem vo svojej strategickej agende ...

  • ... ale Biden by pravdepodobne preukazoval väčší rešpekt k medzinárodnej spolupráci

Čo bude výsledok amerických volieb znamenať pre svetovú ekonomiku? A bude osud globalizácie spečatený? Protekcionizmus a obchodné clá sú kľúčovým politickým nástrojom prezidenta Donalda Trumpa. Mnohí sa však obávajú, že ďalšie štyri roky jeho pôsobenia vo funkcii prezidenta môžu nenávratne poškodiť voľný pohyb tovaru, služieb, technológií a kapitálu budovaný takmer po tri desaťročia. Je preto ťažké nazerať na prípadné Trumpovo víťazstvo ako na dobrú správu pre globalizáciu, napriek tomu by význam amerických volieb nemal byť preceňovaný. Rozdiely medzi Trumpom a Bidenom sa v prípade globalizácie týkajú skôr osobného prístupu než názorov samotných. Súčasťou strategickej agendy oboch kandidátov je totiž protekcionizmus amerického priemyslu a zachovanie vedúceho postavenia v oblasti informačných technológií.

Trump alebo Biden: aké možno očakávať rozdiely?

Trump bude pravdepodobne pokračovať v deregulácii a znižovaniu daní pre firmy či domácnosti s vysokými príjmami. Jeho prístup „America First" by mohol ešte viac oslabiť medzinárodný obchod. Nemožno vylúčiť ani ďalšiu eskaláciu obchodného konfliktu s Čínou.

Biden naproti tomu pravdepodobne začne program zvýšením výdavkov na infraštruktúru a posilnením sociálneho zabezpečenia, ktoré bude čiastočne financované zrušením Trumpových daňových úľav pre podniky. Fiškálne deficity budú zrejme za Bidena vyššie, ale ak budú zdroje vynaložené na zlepšenie strany ponuky, malo by to vyvolať trvale vyšší potenciálny rast v USA. Na medzinárodnej scéne sa očakáva, že Biden znovu posilní vzťahy s tradičnými americkými spojencami.

Možno očakávať, že Biden bude prejavovať väčší rešpekt k medzinárodným dohodám a multilaterálnym organizáciám. Napriek tomu bude naďalej vyvíjať tlak na Čínu, aby otvorila svoj domáci trh, zastavila dumpingové praktiky a obmedzila zasahovanie štátu do tamojších technologických spoločností. Ďalej sa zrejme viac zameria na znižovanie nerovností zmenou politiky na domácej scéne. Môže sa jednať predovšetkým o zvýšenie daní pre korporácie a pre domácnosti s vyššími príjmami, rovnako ako zavedenie regulácie, ktorá zlepšuje vyjednávaciu silu zamestnancov.

Obaja kandidáti budú zrejme voči Číne zachovávať jastrabí postoj, aj keď ich konkrétne postupy sa môžu veľmi líšiť. Rozdiel medzi týmito dvoma kandidátmi v oblasti obchodu, protekcionizmu a globalizácie spočíva hlavne v spôsobe riadenia a taktike.

Čo hovoria predvolebné prieskumy

Trumpovo ochorenie koronavírusom vrátilo administratívne riešenie pandémie späť do centra pozornosti. Táto problematika bola tiež predmetom vášnivej diskusie vo viceprezidentskej debate. Podľa prieskumu verejnej mienky sa Bidenovi podarilo po prvej prezidentskej debate rozšíriť svoj náskok na 52 %, zatiaľ čo Trump klesol späť na 42 %. Pomer hlasov však zostáva v rozhodujúcich štátoch tesný, takže celkový volebný výsledok je stále neistý.

Oživenie ekonomiky je krehké, schválenie nových fiškálnych stimulov zostáva kľúčovým

Hlavným ekonomickým rizikom je v tejto chvíli nevyriešené rokovanie o novom balíku fiškálnych stimulov. Hoci sa zdalo, že diskusia medzi republikánmi a demokratmi nedávno pokročila, Trump prekvapil trhy odložením ďalších rokovaní až na obdobie po voľbách. Keďže predchádzajúce stimulačné balíčky vypršia a oživenie je stále krehké, je nový stimul pre ekonomiku zásadný. Úplné zlyhanie vyjednávania by pravdepodobne vyvolalo korekcie na akciových trhoch.

O osude trhov budú v najbližších týždňoch rozhodovať dve súvisiace neistoty: či budú mať voľby jednoznačný výsledok alebo budú spochybnené, a či vyjednávanie o stimulačnom balíčku povedie k dohode alebo zostane bez dohody. Investori sa musia pripraviť na prekvapenie v oboch smeroch.