Prečo teraz vidíme príležitosti na rozvíjajúcich sa trhoch?

17.08.2020 | iMesačník

Rizikový apetít investorov na finančných trhoch naďalej pokračuje vďaka pozitívnemu vývoju makroekonomických ukazovateľov, bezprecedentnej podpore vlád a centrálnych bánk a presvedčeniu, že ďalšiemu rozsiahlemu uzavretiu ekonomík sa budú chcieť politici vyhnúť. Vzhľadom na to, že rast novo nakazených v USA spomaľuje a Európa aj východná Ázia majú nové prepuknutia nákazy pod kontrolou, možno očakávať, že väčšina obmedzení bude aplikovaná skôr lokálne než celoštátne. To by malo zabrániť narušeniu dopytu, a tak podporiť ekonomické oživenie, ktoré sa začalo už v máji.

Zároveň však nemôžeme poprieť, že riziko zavedenia nových obmedzení sa najmä v Európe zvýšilo. S rastúcim množstvom nakazených sa stretáva najmä Španielsko, Francúzsko, Belgicko, Holandsko a Veľká Británia. Na rozdiel od situácie v marci a apríli sa však teraz aplikuje oveľa viac testov. Nízky podiel úmrtí a hospitalizácií navyše v porovnaní s jarným obdobím naznačuje, že percento infekcií v celkovej populácii zostáva oveľa nižšie. Takisto lepšie povedomie politikov o ekonomických dôsledkoch reštriktívnych opatrení a o vysokej zraniteľnosti niektorých odvetví, by malo viesť k väčšej opatrnosti pri obmedzovaní mobility zo strany úradov.

Rozvíjajúce sa trhy ešte len čakajú na oživenie v tvare písmena „V“

Zatiaľ čo vo väčšine rozvinutých krajín sa preťaženie zdravotníctva spôsobené pandémiou koronavírusu stalo zvládnuteľným, v rozvíjajúcich sa krajinách to tak ešte nie je. Hoci v niektorých rozvíjajúcich sa krajinách, ako je Mexiko, Brazília a Juhoafrická republika, začal počet nakazených klesať, dôvera spotrebiteľov je nenávratne poškodená. Oživenie dopytu v tvare písmena „V", ktoré vidíme v USA, Európe a Číne, sa tak vo väčšine rozvíjajúcich sa ekonomík zatiaľ nekoná.

Hoci Turecko, Brazília a Juhoafrická republika vykazujú slabnúce fundamenty, domnievame sa, že vďaka slabému americkému doláru a negatívnym reálnym výnosom v USA bude prílev kapitálu na rozvíjajúce trhy pokračovať. Pozitívne pozeráme nielen na dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín, ale aj akcie. Dôvodom je silné oživenie spoločností v sektore IT, ktoré z koronakrízy profitovali. Spoločnosti z Číny, Južnej Kórey a Taiwanu, kde je veľký podiel IT firiem, tvoria totiž dve tretiny všetkých akcií na rozvíjajúcich sa trhoch.

Monetárne stimuly na rozvinutých trhoch a rast sektoru IT

Naša preferencia aktív rozvíjajúcich sa trhov je podmienená skôr bezprecedentnými monetárnymi stimulmi v rozvinutých ekonomikách a globálnym rastom sektora IT než očakávaním, že v dohľadnej dobe dôjde k zlepšeniu makroekonomických ukazovateľov u väčšiny rozvíjajúcich sa krajín.

V rámci rozvíjajúcich sa trhov si aktuálne najlepšie vedie Čína. Číňania boli pandémiou postihnutí ako prví, a preto sú tiež prví z pohľadu hospodárskeho oživenia. Priemyselná aktivita sa dostala na svoje pôvodné úrovne už koncom marca, a hoci spotrebiteľom trvalo dlhšie, než sa spamätali, domáci dopyt je teraz viac menej späť tam, kde bol pred pandémiou. Hlavná podpora pochádza z fiškálnych stimulov, najmä výdavkov na rozvoj infraštruktúry, stimulov pre spotrebiteľov a daňových úľav pre stredné a malé firmy. Veľkým pozitívnym prekvapením bolo rýchle oživenie vývozu. Objemy vývozu sú totiž v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka späť v kladnom teritóriu. Naďalej však pretrváva riziko zhoršenia americko-čínskych obchodných vzťahov. Ekonomické zotavenie však v ostatných rozvíjajúcich sa krajinách nepokračuje tak dobre. Najväčšou prekážkou sa zdá byť dôvera firiem a spotrebiteľov, čo narušuje efektivitu monetárnej a fiškálnej politiky. Ak totiž neexistuje dopyt po úveroch alebo ak banky zostávajú averzné k riziku, rast úverov sa nezvýši.

Politici a centrálni bankári už urobili dosť, a tak by sme si mali položiť otázku, koľko priestoru majú pre ďalšie stimuly. Reálne úrokové sadzby sú takmer všade na historických minimách a v niekoľkých krajinách dokonca v negatívnom teritóriu. Od tejto chvíle bude teda potreba viac kvantitatívneho uvoľňovania. Na fiškálnej strane sú možnosti obmedzené, pričom priemerný fiškálny deficit v rozvíjajúcich sa krajinách je už na 9,5 % HDP. Zvýšenie fiškálneho deficitu je čoraz častejšie financované centrálnou bankou. Do akej miery je to udržateľné, sa ešte len uvidí.

Kapitálové toky dosahujú od prvého šoku spôsobeného koronavírusom solídnych úrovní. To možno vysvetliť silným záväzkom americkej a európskej centrálnej banky udržiavať sadzby na nízkych hodnotách, čo povzbudzuje chuť investorov investovať na rozvíjajúcich sa trhoch. Pomohlo tiež, že s výnimkou Turecka zaznamenali všetky rozvíjajúce sa ekonomiky zlepšenie svojho bežného účtu v dôsledku značnej dovoznej korekcie počas koronakrízy.