Komentár k vývoju NN Fondov vo februári 2021

26.03.2021 | iMesačník

Vývoj akciových trhov vo svete

 

 

Komentár k vývoju NN Fondov

 

NN (L) International Slovak Bond (EUR)              

 • Slovenská výnosová krivka sa vo februári zostrmela podobne ako mnoho ďalších vo svete.
 • Globálne dlhopisové trhy oslabovali, ovplyvnené rastom spotrebiteľského cenového indexu v EÚ, rastom cien komodít a pozitívnym výhľadom na koniec roka 2021.
 • Zrušili sme naše investície do rizikovejších dlhopisov (EMD, Rumunsko, Mexiko) a ďalej sa zameriavame najmä na likvidnejšie európske tituly.

 

NN (L) International Central European Equity (EUR)        

 • Stredoeurópske trhy stále rástli, hoci rast cien akcií mierne spomalil - najviac sa darilo európskym akciám, ktoré prekonali ostatné svetové trhy.
 • Bankový sektor výrazne rástol a podporil výkonnosť českého akciového indexu, v ktorom je silne zastúpený.
 • Fond zaznamenal kladné zhodnotenie, neprekonal však svoj benchmark najmä kvôli investíciám do e-commerce a nevyhnutného tovaru.
 • Novo sme do portfólia pridali komoditné akcie, ktoré by mali ťažiť z rastu cien materiálov, a spoločnosti silne zamerané na implementáciu kritérií ESG.

 

NN (L) First Class Multi Asset (EUR)

 • Február bol priaznivý pre rizikové aktíva (akcie, nehnuteľnosti a cyklické komodity).
 • Na dlhopisových trhoch sa negatívne prejavil strmý nárast výnosov pri bezpečných štátnych dlhopisoch, spôsobený očakávaním rýchleho hospodárskeho rastu.
 • Fond zaznamenal kladné mesačné zhodnotenie, keď rizikovejšie aktíva svojou výkonnosťou prekonali straty dlhopisovej zložky.
 • Zvýšili sme podiel rizikových aktív na 46,9 %; podiel dlhopisov investičného stupňa zostal tesne pod 15 %.

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (EUR)           

 • Európske akcie vzrástli, zatiaľ čo európske dlhopisové trhy klesali.
 • Negatívne zhodnotenie fondu bolo spôsobené rastúcimi výnosy dlhopisov, výkonnosť akcií tieto straty mierne kompenzovala.
 • Portfólio bolo ku koncu februára zainvestované z 55 % do akcií a zo 44 % do dlhopisov vrátane hotovosti (9 % štátne dlhopisy, 15 % zelené dlhopisy a 14 % ostatní firemné dlhopisy).

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR)          

 • Globálne akcie podľa indexu MSCI All Country World (EUR) zhodnotili o 2,4 %.
 • Prudký nárast výnosov bezpečných štátnych dlhopisov negatívne ovplyvnil zhodnotenie európskych dlhopisov (Bloomberg Barclays Euro Agg. klesol o -1.55 %).
 • Fond vďaka svojej stratégii s prevahou akciovej zložky a kvalitnému výberu konkrétnych titulov dokázal vyvážiť straty a zaznamenal pozitívnu výkonnosť.
 • Navýšili sme zastúpenie v odvetví financií, materiálov a amerických firiem s malou trhovou kapitalizáciou; znížili naopak zastúpenie sektora nevyhnutného tovaru.

 

NN (L) Global Sustainable Equity (EUR)    

 • Akciové trhy rástli, mnohé spoločnosti dokonca prekonali úroveň ziskov z obdobia pred pandémiou.
 • Najviac sa darilo komoditnému a finančnému sektoru, slabšie výsledky zaznamenalo odvetvie nevyhnutného tovaru a veľkých technologických firiem.
 • Portfólio fondu zostalo v priebehu mesiaca nezmenené.
 • Výkonnosť bola priaznivo ovplyvnená konkrétnym výberom titulov z odvetvia technológií, zdravotníctva a spotrebného tovaru.