Komentár k vývoju NN Fondov v septembri 2020

20.10.2020 | iMesačník

Vývoj akciových trhov vo svete

 

Komentár k vývoju NN Fondov

 

NN (L) International Slovak Bond (EUR)                

 • Výnosy 10-ročných slovenských štátnych dlhopisov klesli na -0,2 % a slovenská výnosová krivka sa sploštila.

 • Výnosové krivky hlavných svetových dlhopisových trhov sa tiež sploštili.

 • Fond prekonal svoj benchmark.

 • V portfóliu fondu sme znížili podiel dlhopisov s vysokým výnosom a zamerali sme sa na investičné príležitosti na menových trhoch u menového páru EUR/USD.

 • Naďalej udržiavame relatívne nižšie zastúpenie slovenských štátnych dlhopisov a vyčkávame, či sa u najbližších emisií dočkáme atraktívnejších výnosov do splatnosti.

 

NN (L) International Central European Equity (EUR)          

 • Po rastovom letnom období stredoeurópske akcie napospol klesali, negatívny vplyv mal tiež pokles cien komodít.

 • Rumunsko ako jediné zakončilo „na nule" a vymazalo takmer celú stratu od začiatku roka.

 • Pokles výkonnosti zmiernili vybrané akcie z IT, technologického a spotrebného sektora; do portfólia sme pridali niekoľko titulov zo sektora zdravotníctva.

 

NN (L) First Class Multi Asset (EUR)

 • Trhy rizikových aktív značne kolísali.

 • V neistom prostredí poskytli investorom úľavu štátne dlhopisy, ktorých 10-ročné výnosy mierne klesali (EÚ) alebo stagnovali (USA).

 • Negatívna výkonnosť fondu bola spôsobená hlavne poklesom akcií a rizikovejších dlhopisov.

 • Znížili sme podiel rizikovej časti portfólia na 40,6 %, najmä zastúpenie akcií. Časť akciových pozícií sme presunuli do nehnuteľností.

 • Zo strednodobého pohľadu sme mierne naklonení rizikovým aktívam (akcie, firemné dlhopisy).

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (EUR) 

 • Európske akciové trhy zaznamenali vyššiu volatilitu; relatívne lepšie sa však darilo spoločnostiam spĺňajúcim kritériá zodpovedného investovania.

 • Európske dlhopisové trhy (index Bloomberg Barclays Euro Aggregate) zaznamenali pozitívne zhodnotenie 1,0 %.

 • Vďaka svojej vyváženej stratégii zameranej na zodpovedné investície do akcií a dlhopisov fond zaznamenal pozitívnu výkonnosť a prekonal ostatné zmiešané NN fondy.

 • K pozitívnej výkonnosti fondu prispel hlavne konkrétny výber akciových titulov.

   

NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR)         

 • Výkonnosť rizikových aktív značne kolísala, väčšina akciových trhov skončila v strate.

 • K volatilite na akciových trhoch prispel opätovný nárast nakazených koronavírusom a technická korekcia cien akcií v americkom technologickom sektore.

 • Aj napriek aktuálnej nervozite na trhoch vnímame relatívne priaznivý sentiment investorov vo vzťahu k akciovým investíciám a do budúcnosti uvažujeme o ich miernom navýšeniu v portfóliu fondu.

 

NN (L) Global Sustainable Equity (EUR)     

 • Akciové trhy značne kolísali, doposiaľ rastúce americké trhy prepadli kvôli korekcii v technologickom sektore.

 • Priaznivý vývoj zaznamenali japonské akcie a darilo sa aj rozvíjajúcim sa trhom podporeným zlepšujúcim sa čínskym dopytom.

 • Hodnotové akcie mierne prekonali rastové, spoločnosti s menšou kapitalizáciou prekonali veľké korporácie.

 • Od začiatku roka fond so svojou udržateľnou stratégiou prekonáva tradičné akciové indexy a po zásluhe patrí medzi najúspešnejšie akciové stratégie NNIP.