Komentár k vývoju NN Fondov v októbri 2020

24.11.2020 | iMesačník

Vývoj akciových trhov vo svete

 

Komentár k vývoju NN Fondov

NN (L) International Slovak Bond (EUR)                

- Výnosy 10ročných slovenských štátnych dlhopisov klesli na -0,38 %, ich výnosová krivka sa sploštila.

- Štátne dlhopisy eurozóny boli naďalej podporované ECB, ktorá signalizuje navýšenie nákupov aktív v rámci programu PEPP.

- Pokračovali sme v nákupe dlhopisov investičného stupňa a predaji niektorých dlhopisov eurozóny.

- Rastové príležitosti hľadáme v oblasti dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov. Chceme navýšiť zastúpenie slovenských štátnych dlhopisov, ak budú ich výnosy dostatočne atraktívne.

 

NN (L) International Central European Equity (EUR)        

- V dôsledku druhej vlny pandémie stredoeurópske akcie spoločne so zvyškom Európy klesali.

- Neistý hospodársky rast a negatívny výhľad majú nepriaznivý vplyv na ropné spoločnosti z dôvodu poklesu dopytu po pohonných hmotách.

- Fond prekonal svoj benchmark. Negatívnu výkonnosť ovplyvnilo vyššie zastúpenie konkrétnych titulov zo sektorov IT, technológií a spotreby.

- Z krátkodobého pohľadu sme k ďalšiemu vývoju na trhu veľmi obozretní, dlhodobo sme však naďalej presvedčení o rastovom potenciáli regiónu.

 

NN (L) First Class Multi Asset (EUR)

- Akcie a nehnuteľnosti klesali, zatiaľ čo komodity a spready pri dlhopisoch sa vyvíjali priaznivo.

- Negatívna výkonnosť bola spôsobená predovšetkým poklesom akciových trhov.

- Straty fondu zmiernil priaznivý vývoj dlhopisov investičného stupňa aj dlhopisov s vyššími výnosmi.

- Rizikovú zložku portfólia sme znížili na 36,2 %, predajom časti pozícií v amerických a japonských akciách klesol celkový podiel akcií na 21,6 %.

- Predali sme tiež pozície v sektore nehnuteľností, ktorý trpí kvôli pokračujúcim ekonomickým reštrikciám a nárastu trendu e-commerce a práce z domu.

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (EUR)

- Európske akciové trhy klesali vplyvom zavedenia nových reštrikcií na zamedzenie šírenia koronavírusu v mnohých európskych krajinách.

- Dlhopisové trhy v EÚ podľa indexu Bloomberg Barclays Euro Aggregate naopak mierne vzrástli +0,84 %.

- Fond zaznamenal negatívnu výkonnosť, od začiatku roka sa však stále drží v pozitívnom teritóriu.

- Aj napriek súčasnej zvýšenej volatilite udržiavame pre nasledujúci kvartál pozitívny náhľad na rizikovejšie aktíva. Nádej návratu k normálu vzbudzuje predovšetkým pozitívny pokrok vo vývoji vakcíny.

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR)        

- Svetové akcie podľa indexu MSCI All Country World (v EUR) odpísali -1,78 %.

- Akcie a nehnuteľnosti klesali, zatiaľ čo komoditám a spreadom dlhopisov sa darilo.

- Z pohľadu sektorov sa darilo financiám, sieťovým odvetviam a komunikáciám, nepriaznivý vývoj zaznamenali energie, zdravotníctvo a technológie.

- Fond prekonal svoj benchmark.

- Potenciálne schválenie plošného zavedenia vakcíny predstavuje návrat k normálu. Dúfame tiež v zavedenie iných stimulov, a preto udržujeme pozitívny výhľad na rizikové aktíva.

 

NN (L) Global Sustainable Equity (EUR)    

- Vysoká volatilita negatívne ovplyvnila svetové akciové trhy, ktoré celkovo poklesli, hoci boli zrejmé značné rozdiely medzi regiónmi.

- Vďaka silnému zotaveniu čínskej ekonomiky sa najlepšie darilo Ázii, naopak najhoršie si viedla Európa.

- Firmy v portfóliu fondu dlhodobo ťažia z trendov súvisiacich s udržateľnosťou.

- Pozitívnou správou je ako výhra Joe Bidena, ktorý sa chce znovu prihlásiť k parížskej klimatickej dohode a podporiť rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, tak aj záväzok Číny k postupnému znižovaniu emisií uhlíka.

- Na výkonnosti fondu sa negatívne podpísali firmy zo sektora financií a bežného spotrebného tovaru.