Komentár k vývoju NN Fondov v marci 2021

28.04.2021 | iMesačník

Vývoj akciových trhov vo svete

 

Komentár k vývoju NN Fondov

 

NN (L) International Slovak Bond (EUR)             

 • Sklon slovenskej výnosovej krivky sa zostrmel v súlade s vývojom globálnych výnosových kriviek.
 • Svetové dlhopisové trhy boli ovplyvnené predovšetkým silnými ekonomickými údajmi z USA a Európy, očakávaním rastu inflácie a núdzovým pandemickým programom nákupu aktív (PEPP).
 • Z portfólia fondu sme odpredali slovinské dlhopisy a nahradili ich dlhopismi Slovenska, Francúzska, Belgicka a Fínska.

 

NN (L) International Central European Equity (EUR)

 • Globálne akciové trhy rástli, stredoeurópsky región však nepriaznivo ovplyvňovala zhoršujúca sa pandemická situácia a pomalý postup vakcinácie.
 • Pokračujúca rotácia od rastových k hodnotovým akciám podporil rast automobilového sektora a súvisiacich odvetví komodít a materiálov.
 • Darilo sa aj európskym bankám, čo pozitívne ovplyvnilo výkonnosť českého akciového trhu.
 • Pozitívne zhodnotenie bolo primárne podporené investíciami do zdravotníckeho sektora a relatívne nižším zastúpením akcií poľského herného priemyslu.

 

NN (L) First Class Multi Asset (EUR)

 • Pozitívny sentiment investorov podporil rast rizikových aktív, najmä akcií.
 • Kvalitné firemné dlhopisy zaznamenali mierne pozitívne zhodnotenie, zaostali však za rizikovejšími dlhopisy s vysokými výnosmi.
 • Ku kladnej výkonnosti prispeli predovšetkým akcie, ktoré vyvážili straty konzervatívne zložky fondu.
 • Zvýšili sme duráciu dlhopisovej časti portfólia z 2,3 na 3,2 roka.
 • Podiel rizikovej zložky vo fonde mierne vzrástol na 48,4 % (z toho akcie 35,6 %).

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (EUR)

 • Európske akciové trhy rástli, zatiaľ čo európske dlhopisové trhy stagnovali.
 • Fondu sa darilo a prekonal benchmark.
 • Zloženie portfólia fondu bolo 56,8 % akcie a 43,2 % dlhopisy vrátane hotovosti (8,4 % štátne dlhopisy, 14,2 % zelené dlhopisy a 13,9 % ostatné firemné dlhopisy).
 • Udržujeme pozitívny náhľad na akcie a firemné dlhopisy.
 • Znížili sme duráciu portfólia na 2,9 roka oproti benchmarku, ktorý má duráciu 3,8 roka.

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR)          

 • Globálne akcie vzrástli o 6 % (MSCI World), zatiaľ čo európske dlhopisové trhy skôr stagnovali s rastom + 0,1 % (Bloomberg Barclays Euro Aggregate).
 • Ku koncu mesiaca predstavovala akciová zložka 83 % a dlhopisová zložka 17 % portfó-lia fondu. Vďaka tomu fond prekonal svoj benchmark.
 • Chceme udržať vyšší podiel akciových investícií prostredníctvom indexov S&P 500, EuroSTOXX, FTSE a ďalších. Pri dlhopisoch znižujeme expozíciu na USA a Kanadu.

 

NN (L) Global Sustainable Equity (EUR)     

 • Pozitívny sentiment na trhoch podporilo schválenie stimulačného balíčka v USA, zvýšenie nákupu dlhopisov ECB v rámci núdzového pandemického nákupu aktív (PEPP) a normalizácia ekonomického rastu.
 • V prostredí rotácie k hodnotovým akciám fond zaostal za benchmarkom kvôli svojmu zameraniu na veľké kvalitné firmy.
 • Pozitívne prispeli akcie zo sektorov zdravotníctva a materiálov, akcie firiem z odvetvia spotrebného tovaru a energií naopak výkonnosť zhoršili.