Komentár k vývoju NN Fondov v júni 2020

17.07.2020 | iMesačník

Vývoj akciových trhov vo svete

 

Komentár k vývoju NN Fondov

 

NN (L) International Slovak Bond (EUR)           

 • Dlhopisové trhy boli podporené najmä navýšením kvantitatívneho uvoľňovania ECB o ďalších 600 mld. eur.

 • Slovenské štátne dlhopisy realizovali zisky v kontexte pozitívneho vývoja na svetových dlhopisových trhoch.

 • V portfóliu sme vymenili niektoré slovenské štátne dlhopisy za likvidnejšie tituly z Rakúska, Francúzska a Poľska.

 • Udržujeme súčasné nastavenie, pretože sa domnievame, že u dlhopisových spreadov môže dôjsť ku korekcii.

 

NN (L) International Central European Equity (EUR) 

 • Svetové akciové trhy pokračovali v raste, región CEE bol poháňaný najmä sektory komodít, materiálov, priemyselnej výroby ale aj financiami.

 • Najlepšieho zhodnotenie dosiahli české akcie nasledované akciami poľskými a rumunskými.

 • Fond mierne zaostal za benchmarkom z dôvodu nižšieho zastúpenia komoditného sektora a poľských sieťových odvetví, ktorým sa v júni veľmi darilo.

 • Zostávame obozretní vzhľadom k doteraz nejasnému vplyvu uzavretie ekonomík, preferujeme defenzívne akciové tituly a vybrané akcie zo sektora spotrebného tovaru.

   

NN (L) First Class Multi Asset (EUR)      

 • Výkonnosť rizikových aktív (akcie, nehnuteľnosti, komodity) stagnovala.

 • Vlády i centrálne banky pokračovali v podpore ekonomík, čo malo pozitívny vplyv hlavne na svetové dlhopisové trhy.

 • Z regionálneho hľadiska sa najlepšie darilo eurozóne a rozvíjajúcim sa trhom, naopak USA výrazne strácali kvôli nepriaznivému vývoju pandémie.

 • Znížili sme podiel rizikovejších investícií v portfóliu fondu na 38 % (z toho akcie klesli na 19 % s výrazným znížením zastúpenia amerických titulov).

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (EUR)

 • Rast trhov bol v porovnaní s májom mierny.

 • Akciové trhy eurozóny patrili medzi najvýkonnejšie vďaka postupnému otváraniu vnútorných hraníc, čo malo priaznivý vplyv na vývoj lokálnych ekonomík.

 • Európske štátne dlhopisy zaznamenali rast (1,0 %), hoci ich výnosy v priebehu mesiaca dosť kolísali.

 • Očakávame, že podpora centrálnych bánk bude pokračovať, a preferujeme tak najmä európske firemné dlhopisy investičného stupňa.

   

NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR)    

 • Masívna podpora centrálnych bánk a postupné otváranie ekonomík podporili rast kapitálových trhov, aj keď v miernejšom tempe.

 • Globálne akcie zhodnotili, americké však mierne zaostávali.

 • Európske dlhopisy rástli, podporené rozšírením záchranného programu PEPP o ďalších 600 mld. eur.

 • U akciovej zložky preferujeme EÚ pred USA a pri dlhopisoch potom európske firemné tituly.

 

NN (L) Global High Dividend (EUR)       

 • Akciové trhy pokračovali v raste, hoci nižším tempom.

 • Medzi sektory sa opäť najlepšie darilo technológiám, naopak energie a rad defenzívnych sektorov (zdravotníctvo, sieťové odvetvia) zaostávali.

 • Medzi regióny sa najviac darí Európe a rozvíjajúcim sa trhom, USA zaostáva.

 • Epidemiologická situácia v niektorých krajinách nás udržuje v opatrnosti. Vývoj vakcíny bude zásadným pozitívnym faktorom, však neočakávame, že sa tak stane do konca tohto roka.