Komentár k vývoju NN Fondov v júli 2020

20.08.2020 | iMesačník

Vývoj akciových trhov vo svete

 

Komentár k vývoju NN Fondov

 

NN (L) International Slovak Bond (EUR)           

 • Výnosy dlhodobých dlhopisov klesli viac ako krátkodobých a slovenská výnosová krivka sa tak opäť sploštila.

 • Darilo sa najmä firemným dlhopisom, ktorých spready sa ďalej zužovali.

 • Zhoršenie výhľadu na vývoj slovenského hospodárstva agentúrou S&P nemalo na ocenenie slovenských dlhopisov žiadny vplyv.

 • V portfóliu fondu sme znížili podiel rizikovejších dlhopisov s vysokým výnosom a pridali nové pozície v regióne strednej a východnej Európy.

   

NN (L) International Central European Equity (EUR) 

 • Akciové rozvíjajúce sa trhy rástli, výkonnosť stredoeurópskeho regiónu však znižovali akcie defenzívnych spoločností a bánk.

 • Český, maďarský a rumunský akciový trh prepadol, zhodnotili iba poľské akcie.

 • Zvýšili sme podiel komoditných akcií v portfóliu a ich nákup sme financovali predajom niektorých defenzívnych titulov.

 • Z krátkodobého pohľadu sme obozretní k ďalšiemu vývoju na trhoch a investujeme do starostlivo vybraných spoločností, ktoré z aktuálnej situácie profitujú (IT, technologický sektor a nevyhnutný tovar).

 

NN (L) First Class Multi Asset (EUR)      

 • Ekonomické dáta a výsledky spoločností za 2. štvrťrok predčili očakávania.

 • Komodity na čele so zlatom zaznamenali pozitívne zhodnotenie, najmä vďaka oslabenému doláru.

 • Globálne dlhopisové trhy ukončili mesiac pozitívne, podporené predovšetkým fiškálnymi a menovými opatreniami ECB a Fedu.

 • Pozitívnemu zhodnoteniu prispeli rizikovejšie aj konzervatívnejšie aktíva (hlavne akcie a dlhopisy investičného stupňa).

 • Navýšili sme zastúpenie akcií na 41 % (najmä USA a rozvíjajúce sa trhy).

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (EUR)

 • Európske kapitálové trhy podporili priaznivé makroekonomické údaje, nad očakávania dobré firemné výsledky a pokračujúca podpora menovej a fiškálnej politiky.

 • Naďalej udržiavame neutrálny podiel akcií v portfóliu fondu.

 • Fond v júli prekonal svoj benchmark.

 • Ďalej bude naše investičné rozhodovanie ovplyvnené najmä vývojom pandémie, fiškálnou politikou USA a postojom centrálnych bánk (najmä Fedu a ECB).

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR)     

 • Rizikovým aktívam sa darilo, silné oslabenie dolára voči euru však zmazalo veľkú časť ziskov eurových investorov.

 • Darilo sa USA vďaka výsledkovej sezóne, ktorá prekonala očakávania, a rozvíjajúcim sa trhom vďaka hospodárskemu zotaveniu v Číne, oslabenému doláru, rastu cien komodít a nárastu exportu.

 • Globálny akciový index MSCI All Country World ukončil mesiac mierne v zápore.

 • Európske dlhopisy podľa indexu Bloomberg Barclays Euro Aggregate pridali 1,0 %, podporované najmä priaznivou menovou a fiškálnou politikou.

   

NN (L) Global High Dividend (EUR)       

 • Oživenie na svetových akciových trhoch spomalilo, index MSCI World (v EUR) mierne poklesol (-0,5 %).

 • Najlepšie sa darilo USA, EÚ sa kvôli oslabujúcemu doláru naopak nedarilo.

 • Technologický sektor opäť prekonal trh, darilo sa aj sektorom materiálov a spotrebného tovaru.

 • Naopak energetické odvetvia, financie a sektor nehnuteľností poklesli.