Komentár k vývoju NN Fondov v januári 2021

01.03.2021 | iMesačník

Vývoj akciových trhov vo svete

 

Komentár k vývoju NN Fondov

 

NN (L) International Slovak Bond (EUR)     

 • Sklon slovenskej výnosovej krivky tentoraz vzrástol.
 • Slovenské makroekonomické ukazovatele vykazujú zmiešané signály: priemysel medziročne vzrástol o 2,2 % a reálne mzdy o 6,6 %, zatiaľ čo maloobchodné tržby poklesli o -0,4 %.
 • Zvýšil sa aj sklon výnosovej krivky nemeckých a amerických štátnych dlhopisov. K tomuto trendu prispelo prevzatie senátu demokratmi v USA, čím sa do hry vrátili očakávania rozsiahlejšej a rýchlejšej fiškálnej pomoci, a vyššie hodnoty indexu spotrebiteľských cien v Nemecku.
 • Zostávame pozitívni ohľadom dlhopisov rozvíjajúcich sa krajín a dlhopisov s vysokým výnosom.

 

NN (L) International Central European Equity (EUR)         

 • Vakcinácia pokračuje v regióne, rovnako ako vo zvyšku Európy, veľmi pomaly kvôli oneskoreným dodávkam vakcín.
 • Zo sektorov si najlepšie viedli bankovníctvo, energie a materiály.
 • Z hľadiska regiónov sa darilo maďarským a rumunským akciám.
 • Zhodnotenie fondu negatívne ovplyvnilo vyššie zastúpenie akcií zo sektora e-commerce a spotrebného tovaru.
 • Favoritom je pre nás Rumunsko, keďže tamojšia vláda oznámila plány, ktoré by mohli pomôcť oživiť rumunský akciový trh. Skeptickí zostávame naďalej k Poľsku.

 

NN (L) First Class Multi Asset (EUR)

 • Nový rok začal výborne pre akcie, obzvlášť pre tie ázijské. Európa zaostávala kvôli pomalej vakcinácii, obmedzením pohybu a nejasnej komunikácii ECB.
 • Dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov a s vysokým výnosom boli stabilné, spready sa rozšírili iba pri dlhopisoch investičného stupňa.
 • Podiel rizikovej zložky portfólia sme znížili na 40,2 % najmä prostredníctvom zníženia podielu akcií na 21,1 %. Znížili sme aj podiel talianskych štátnych dlhopisov a dl. rozvíjajúcich sa krajín.

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (EUR)

 • Európske akcie (MSCI Europe) odpísali -0,8 %, zatiaľ čo európske dlhopisy (Bloomberg Barclays Euro Agg.) zhodnotili +0,5 %.
 • Očakávame, že akcie prinesú v tomto roku pozitívne výnosy vďaka fiškálnym stimulom, dostatočnej likvidite, silným výsledkom firiem a vysokým rizikovým prémiám.
 • V portfóliu teraz držíme 61 zelených dlhopisov, pričom 46 % z nich je vládnych. Myslíme si, že trh zelených dlhopisov bude naďalej rásť, čo nám umožní viac diverzifikovať.

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR)          

 • Rok 2021 začal výborne predovšetkým pre cyklické aktíva. Kvôli pomalému rozbehu vakcinácie zaostávala najmä Európa.
 • Zvýšenú volatilitu na konci januára spôsobili drobní investori, ktorí prostredníctvom investičných platforiem kupovali vo veľkom akcie firiem shortovaných veľkými investormi. Tí museli začať predávať držané akcie, čo viedlo k veľkým výkyvom cien týchto titulov.
 • Výnosy štátnych dlhopisov mierne vzrástli, hoci centrálne banky ubezpečili, že ich politika zostane akomodatívna.
 • Vývoj pandémie starostlivo sledujeme, sme však naďalej naklonení akciám.

 

NN (L) Global Sustainable Equity (EUR)     

 • Demokrati v USA získali pomerne prekvapivo väčšinu v senáte. To je pozitívna správa, ako z pohľadu rýchlejšieho schválenia fiškálneho balíčka, tak z pohľadu rozvoja a väčšej podpory producentov zelenej energie.
 • Z regionálneho hľadiska však americké akcie zaostávali, darilo sa najmä akciám rozvíjajúcich sa trhov na čele s Čínou.
 • Najlepšie si viedol energetický sektor, nedarilo sa sektorom spotrebného tovaru a priemyslu.