Komentár k vývoju NN Fondov v decembri 2020

28.01.2021 | iMesačník

Vývoj akciových trhov vo svete

Komentár k vývoju NN Fondov

NN (L) International Slovak Bond (EUR)             

 • Slovenská výnosová krivka sa takmer nezmenila, výnosy 10-ročných štátnych dlhopisov klesli len o 1 bázický bod na -0,52 %.
 • Výnosová krivka nemeckých štátnych dlhopisov sa sploštila, naopak sklon výnosovej krivky amerických štátnych dlhopisov sa zvýšil.
 • Svetové dlhopisové trhy ovplyvňovali priaznivé správy ohľadom vývoja vakcíny, zhoda na Európskom fonde pre oživenie a očakávané fiškálne stimuly v USA.
 • Zvýšili sme zastúpenie dlhopisov eurozóny s dlhšou splatnosťou a pridali sme viac riziká v podobe dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov.

  

NN (L) International Central European Equity (EUR)     

 • Rast akciových trhov sa v stredoeurópskom regióne prejavil najmä v odvetviach financií, spotrebného tovaru a v petrochemickom priemysle.
 • Decembrové zhodnotenie negatívne ovplyvnila investícia do vývojára počítačových hier, ktorého dlho očakávané uvedenie novej hry na trh prinieslo sklamanie.
 • Okrem Rumunska zakončili ostatné stredoeurópske trhy rok 2020 s celkovo negatívnym zhodnotením.
 • Výhľadovo sme skeptickí v prípade Poľska vzhľadom k jeho politickému vývoju a rastúcemu riziku vládnych zásahov do riadenia veľkých korporácií so štátnou účasťou.

 

NN (L) First Class Multi Asset (EUR)

 • Akciám sa darilo, rástli najmä cyklické sektory. Medzi regiónmi zaznamenali najlepšiu výkonnosť európske a rozvíjajúce sa trhy.
 • Svetové dlhopisové trhy zaznamenali zmiešané výsledky, spready boli všeobecne užšie.
 • Ceny komodít rástli, podporené zvýšenými cenami ropy a poľnohospodárskych komodít.
 • Podiel rizikovej zložky portfólia sme mierne znížili na 44,3 % (z toho akcie 24,8 % a dlhopisy s vysokým výnosom 15,1 %).

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (EUR)

 • Európske akcie (MSCI Europe) zhodnotili +2,4%, zatiaľ čo európske dlhopisy (Bloomberg Barclays Euro Agg.) skôr stagnovali +0,1%.
 • V portfóliu fondu bolo ku koncu roka 52% akcií a 48% dlhopisov vrátane hotovosti (10% štátne dlhopisy, 17% zelené dlhopisy a 16% ostatné firemné dlhopisy).
 • V novom roku očakávame postupné oživovanie hospodárskeho rastu a pokračujúcu podporu menovej a fiškálnej politiky.
 • Sme pozitívni ohľadom akcií a firemných dlhopisov a mierne sme znížili duráciu oproti benchmarku na 3,1 roku.

 

NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR)   

 • Schválenie vakcíny, fiškálna dohoda v USA a Brexit s dohodou medzi VB a EÚ boli hlavné udalosti, ktoré podporili vývoj kapitálových trhov na konci roka 2020.
 • Optimizmus na trhoch podporil svetové akciové trhy, ktoré rástli svetové akcie o 2,3% (MSCI World v EUR). Európske dlhopisové trhy stagnovali.
 • Zloženie portfólia fondu bolo ku koncu roka výrazne naklonené rizikovejším investíciám: 78% akcií oproti 22% dlhopisov a hotovosti.
 • Sme pozitívne ohľadom akcií a očakávame pokračujúcu podporu zo strany hospodárskej politiky, ktorá by mala podporiť rast firemných ziskov.

 

NN (L) Global Sustainable Equity (EUR) 

 • Z regionálneho pohľadu sa najviac darilo akciám EÚ (dohoda o brexite), USA (dohoda o fiškálnych stimuloch) a Japonska (oznámenie novej fiškálnej pomoci).
 • Darilo sa hlavne cyklickým sektorom (najmä materiály, technológie, spotrebný tovar a financie); defenzívne sektory (najmä utilities) zaostávali.
 • Úspešný rok prisudzujeme kvalitnému výberu spoločností s odolnými podnikateľskými plánmi a silnými bilanciami, ktoré im pomohli prestáť ekonomické šoky spôsobené pandémiou.