Komentár k vývoju NN Fondov v apríli 2020

15.05.2020 | iMesačník

Vývoj akciových trhov vo svete

 

Komentár k vývoju NN Fondov

 

NN (L) International Slovak Bond (EUR) 

 • Slovenská výnosová krivka sa stala strmšou, keď vzrástli výnosy u 10-ročných a poklesli výnosy u 3-ročných štátnych dlhopisov.

 • Výnosy amerických štátnych dlhopisov sa moc nezmenili, výnosy nemeckých naopak poklesli.

 • Zhodnotenie firemných dlhopisov v EUR podporil ich nákup realizovaný ECB v rámci záchranného programu PEPP.

 • Realizovali sme zisky predajom niektorých firemných dlhopisov a chceme ich nahradiť novými investíciami v regióne CEE, ktoré ponúknu atraktívnejšie úrokové marže (spready) než slovenské štátne dlhopisy.

   

NN (L) International Central European Equity (EUR) 

 • V regióne CEE sa najviac darilo českým akciám (index PX).

 • Defenzívnejšie nastavenie a väčší podiel hotovosti neumožnil fondu naplno využiť rastu trhov a prekonať svoj benchmark.

 • Pozitívne výkonnosti prispelo väčšie zastúpenie akcií v sektoroch bežného spotrebného tovaru a IT.

 • Znížili sme expozíciu voči bankovému sektoru a rafinérskym spoločnostiam a pridal defenzívne tituly z odvetvia telekomunikácií a maloobchodných predajcov potravín.

 • Naša stratégia ostáva nezmenená, sme presvedčení o rastovom potenciálu regiónu CEE, lokálne akciové trhy budú však ovplyvnené vývojom vo svete.

   

NN (L) First Class Multi Asset (EUR)  

 • Podporné menové a fiškálne opatrenia spolu s priaznivejším vývojom pandémie vo svete podporili silný rast rizikových aktív.

 • Záchranný program ECB pomohol znížiť úrokové marže (spready) pri dlhopisoch a prispel k celkovo pozitívnemu sentimentu na trhoch.

 • Ku kladnej výkonnosti najviac prispeli firemné dlhopisy investičného stupňa i akcie, najmä tie americké.

 • Celkovo udržiavame konzervatívne nastavenie fondu.

 • Slabá makro dáta, nepresvedčivé rokovanie ECB a zvažované "potrestanie" Číny zo strany USA za zadržiavanie informácií o šírení koronavírusu naznačujú, že volatilita na trhoch bude pretrvávať.

   

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable (EUR)

 • Európske kapitálové trhy zaznamenali pozitívne zhodnotenie a investori začali do svojich portfólií postupne pridávať rizikovejšie aktíva.

 • Rozdielne dopady a spôsob boja s pandémiou však umocnil rozdiel medzi severnou a južnou Európou, čo sa podpísalo na výkonnosti európskych akcií, ktoré zaostali za americkými tituly.

 • Európske firemné dlhopisy si pripísali pozitívne zhodnotenie vďaka záchrannému programu ECB, ktorý podporil likviditu na trhoch.

 • Kvôli pretrvávajúcej neistote a vysokej volatilite udržiavame naďalej portfólio fondu blízko jeho neutrálnemu nastaveniu (50 % akcií, 50 % dlhopisov).

   

NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR)  

 • Výkonnosť fondu odráža priaznivý vývoj na trhoch, ovplyvnený ekonomickými stimuly a zlepšujúce sa zdravotnou situáciou vo svete.

 • Najväčší rast zaznamenali americké akcie, jednak vďaka silnejším podporným opatreniam a jednak vďaka väčšiemu zastúpeniu sektorov technológií, komunikačných služieb a e-commerce. Európske akcie mierne zaostávali.

 • K výkonnosti fondu prispela hlavne jeho akciová zložka.

 • Nastavenie fondu bolo na konci mesiaca neutrálne (75 % akcií, 25 % dlhopisov).

   

NN (L) Global High Dividend (EUR)       

 • Akciové trhy sa odrazili odo dna, podporené rozsiahlymi stimulačnými opatreniami a postupným uvoľňovaním vládnych obmedzení.

 • Index MSCI World vzrástol o 11 %; najviac sa darilo americkým akciám v sektore technológií, komunikačných služieb a e-commerce.

 • Rastové akcie naďalej prekonávali hodnotové a tak fond mierne zaostal za svojím benchmarkom.

 • Celkový vplyv koronakrize bude zrejmý až v 2. kvartáli tohto roka a tak aj napriek aktuálnemu pozitívnemu vývoju na trhoch sme obozretní. Trhy sú navyše citlivé na akékoľvek politické a ekonomické udalosti.