Investičný výhľad na druhú polovicu roka 2020

15.07.2020 | iMesačník

Prvý polrok tohto roka bol pre kapitálové trhy jedným z najhorších v histórii. Úrokové sadzby štátnych dlhopisov poklesli, ťažko boli zasiahnuté rizikovejšie triedy aktív a volatilita dosahovala rekordných úrovní. Nečakaný vývoj pokračoval aj v druhom štvrťroku. Kým medzi 21. februárom a 23. marcom sme boli svedkami historicky najprudkejšieho poklesu trhov, v druhom štvrťroku sme zažili najrýchlejšie zotavenie. Pozitívny sentiment investorov bol podporený tiež bezprecedentnými fiškálnymi a monetárnymi stimulmi v Európe i USA.

Na konci júna začali trhy mierne kolísať kvôli zhoršujúcej sa dynamike šírenia Covidu-19 v rade rozvíjajúcich sa krajín a na juhu USA. Kľúčovou otázkou zostáva, ako rýchlo sa trhy vrátia na svoje predkrízové úrovne a či bude budúci rast udržateľný. To všetko bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie a ochoty centrálnych bankárov a politikov ešte viac podporiť ekonomiku. Čínska priemyselná aktivita sa už vrátila na svoju pôvodnú úroveň. To sa však nedá povedať o Latinskej Amerike, Strednom východe, Afrike a značnej časti južnej Ázie, kde denné prírastky nakazených zostávajú vysoké.

Akcie

Kvôli neistote ohľadom vývoja šírenia Covidu-19 a nadchádzajúcim voľbám v USA zostávame opatrní. Rýchlosť zotavenia akciových trhov sa bude odvíjať od zdravotnej situácie vo svete. Aj keby už nedošlo k ďalšiemu plošnému sprísneniu vládnych opatrení, domácnosti a firmy môžu zmeniť svoje zvyklosti a pristúpiť na podobné opatrenia zo svojej vlastnej vôle. To môže ohroziť optimistický scenár, v ktorý investori dúfajú.  

Z hľadiska sektorov zostávame nadvážení v sektore technológií, ale znížili sme podiel akcií komunikačných služieb z dôvodu ich predraženia. Zvýšili sme podiel priemyslu, ktorý podľa nášho názoru bude profitovať z očakávaného ekonomického zotavenia, a mierne nadvážili financie. Z hľadiska regionálnej štruktúry stále preferujeme eurozónu pred USA.

Ďalší vývoj je potrebné starostlivo sledovať, pretože zotavenie je veľmi pravdepodobné, ale nie je isté. Napríklad finančný sektor zápasí s nízkymi sadzbami a oneskorenými splátkami hypoték. Skutočné dopady koronakrízy budú známe až s odstupom času.

Dlhopisy

Preferujeme eurové a dolárové firemné dlhopisy investičného stupňa. Firemné dlhopisy podľa nášho názoru poskytujú na rozdiel od akcií určitú mieru ochrany pred trhovými poklesmi a tešia sa aj priamej podpore centrálnych bánk vďaka ich programom nákupu dlhopisov. Behaviorálne aspekty, ako je postoj investorov k riziku, nás navádzajú k opatrnosti. USA navyše čelia znepokojujúcemu vývoju nákazy a s blížiacimi sa voľbami bude tiež ťažšie predvídať správanie politikov.

Sme presvedčení, že firemné dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov budú ťažiť zo solídnych súvah, dostatočnej likvidity a obmedzeného riziká refinancovania, čo im pomôže ustáť dopady koronakrízy. Miera defaultov emitentov dlhopisov s vysokými výnosmi vzrastie až v druhej polovici roka, bude sa však držať na historicky priemerných úrovniach. Očakávame nižší dopyt po bezpečnejších štátnych dlhopisoch, preto teraz situáciu monitorujeme a udržiavame neutrálne nastavenie.

Nehnuteľnosti

Vysoká miera neistoty pri hľadaní výnosu vedie zvyčajne k preferencii nehnuteľností, teraz sa však pozornosť obracia k odolnosti nájmov a výplat dividend. Očakávame, že negatívne vplyvy oslabenia na trhu práce sa budú prehlbovať. Segment obchodných centier je negatívne ovplyvnený nárastom e-commerce a oslabením spotrebiteľského dopytu, segment kancelárskych budov trpí kvôli zvyšujúcej sa obľube práce z domu.

Komodity

Dopyt po komoditách sa zotavuje vďaka priaznivému vývoju epidemiologickej situácie v Číne a väčšine rozvinutých krajín. Ceny komodít ťažia z masívnych fiškálnych a monetárnych stimulov vo väčšine vyspelých ekonomík a tiež z toho, že čínska ekonomika sa už vrátila na svoje predkrízové úrovne.  

Potom čo došlo k obnoveniu dopytu po rope a obmedzeniu jej ponuky, cena ropy rástla. Vzhľadom k rastúcim obavám o vývoj dopytu po komoditách kvôli novým epicentrám nákazy, sme sa rozhodli realizovať zisk predajom našich pozícií v medi, striebru, zlatu a kukuricu. Meď zostáva našou preferovanou komoditou.