iMesačník 12/2018: Automobilový sektor stojí na prahu oživenia

17.12.2018 | iMesačník

Európska únia zaviedla nové štandardy testovania emisií, čo negatívne ovplyvnilo výrobcov áut aj ich dodávateľov. V Číne sa okrem toho znížil objem predaja áut. Trh však už takmer absorboval vplyv nových európskych pravidiel a výhľad týkajúci sa predaja automobilov v Číne je na budúci rok pozitívny. Ocenenie tohto odvetvia sa momentálne blíži úrovniam typickým pre recesiu. Očakávame, že len čo sa predaje zdvihnú, celý sektor môže začať rasť, čo bude predstavovať významný stimul pre dodávateľa automobilových súčastí. - Po škandále s dieselovými motormi sa očakáva opätovný rast, ktorý ponúka nové príležitosti výrobcom i dodávateľom. - Čína pravdepodobne podporí automobilový sektor, aby udržala rast HDP a plnila ciele, ktoré si vláda predsavzala. - Ocenenie akcií je po ťažkom roku 2018 takmer na úrovni recesie a rastúce očakávania môžu dodávateľom pomôcť.