iMesačník 11/2018: Tri scenáre brexitu a ich vplyv na finančné trhy

16.11.2018 | iMesačník

Hoci sa Európska únia mala posledný októbrový týždeň dohodnúť s Veľkou Britániou na prechodnom období, ktoré by umožnilo bezproblémový odchod Británie z Únie, nestalo sa tak. Bolo jasné, že strany do konca októbra nedospejú k dohode. Zároveň výrazne rastie tlak na dosiahnutie dohody, ktorú ešte musí schváliť britský parlament. Európska únia v súčasnosti rokuje s britskou vládou o spolupráci v prechodnom období, ktoré začne na budúci rok, 29. marca. V tento deň Veľká Británia oficiálne prestane byť členom Európskej únie. V prechodnom období budú mať obe strany čas a priestor sformulovať podobu novej obchodnej dohody, ktorá bude upravovať ich vzájomné vzťahy.