iMesačník 11/2017: Trhy vo vleku politických událostí

14.11.2017 | iMesačník

Dianie na politickej scéne môže mať významný dopad na trhy a ekonomiku po celom svete. V súčasnosti investori čelia pomerne veľkému množstvu zásadných udalostí v tejto oblasti, ktoré môžu mať potenciálne významné dôsledky. Ide predovšetkým o dianie v Európe (Španielsko, politika ECB), v USA (voľba nového predsedu Fedu) a v Japonsku (volebné víťazstvo premiéra Abeho).