iMesačník 07/2018: Investičný výhľad na druhý polrok 2018 - konsolidácia trhov, ale aj pár slnečných dní

17.07.2018 | iMesačník

Krátkodobé ukazovatele reflektujúce vývoj svetovej ekonomiky sú pozitívne. Výdavky spotrebiteľov rastú rovnako ako investičné výdavky firiem, ktoré sú pod porované rastúcimi ziskami i vysokou dôverou. Hoci sa investičné prostredie zdá byť priaznivé pre rizikové aktíva, sentiment investorov môžu oslabovať rizikové faktory týkajúce sa medzinárodného obchodu a politická situácia v eurozóne. Akcie sú podporované rastom výnosov, atraktívnou rizikovou prémiou a obozretným postojom investorov. Vzťah rizika a výnosu sa zmenil, a preto sa javí ako kľúčová lepšia diverzifikácia do aktív generujúcich výnos bez ohľadu na vývoj trhu. Príležitosti ponúkajú napríklad dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov s krátkou splatnosťou, dlhopisy okrajových krajín (ešte menej rozvinutých než rozvíjajúcich sa trhov), prípadne zodpovedné investovanie.