Ekonomické oživenie v strednej Európe

17.09.2020 | iMesačník

Globálne ekonomické oživenie zatiaľ predstihlo očakávania. Pozitívny vývoj ekonomických dát, akými bol pokles nezamestnanosti v USA, vývoj PMI eurozóny či rast exportu z východnej Ázie, prevážil nad obavami zo šírenia Covidu-19. Pokračuje tiež bezprecedentná podpora zo strany vlád a centrálnych bánk. Investori preto naďalej dúfajú v prudké zotavenie v tvare písmena „V”. Rekordérmi rastu sa stali opäť americké akcie ťahané akciovými titulmi technologických gigantov, rozvíjajúce sa trhy za globálnym vývojom zaostávali.

Nádej povzbudzuje aj doterajší vývoj vakcíny proti chorobe Covidu-19. Celosvetovo je vyvíjaných 150 vakcín, z ktorých 34 je vo fáze testovania na ľuďoch. Hoci  testovanie oxfordskej vakcíny bolo dočasne pozastavené, v tretej, teda poslednej fáze testovania, sú ešte ďalšie dve vakcíny. Plošné zavedenie vakcíny na začiatku roka 2021 sa preto nezdá už tak nereálne.

Ako sa darilo slovenskej ekonomike

Makroekonomické prostredie sa síce stále zlepšuje, ale v porovnaní s  predchádzajúcimi týždňami tempo spomalilo. HDP slovenskej ekonomiky v druhom štvrťroku pokleslo o -12,1 %. Išlo však o pozitívne prekvapenie, pretože trh očakával prepad až o -15,5 %. Miera nezamestnanosti dosiahla v druhom štvrťroku 6,6 % a inflácia sa v júli mierne znížila na úroveň 1,7 %.

Stredoeurópske akcie podporilo oživenie finančného sektora

Stredoeurópske akciové trhy v auguste rástli v súlade s trhmi svetovými. K rastu prispelo najmä oživenie finančného sektora v celom stredoeurópskom regióne. Dopyt po nových pôžičkách a hypotékach bol totiž vyšší, než sa očakávalo. Naďalej však pretrváva neistota ohľadom moratória pre odloženie splátok úverov, ktorého dôsledky sa ešte len prejavia a možno ich len ťažko predvídať. V súlade s celosvetovým vývojom sa na pozitívnom vývoji podieľal tiež sektor IT, technológií a spotrebného tovaru. Rekordérmi regiónu boli rumunské akcie, ktoré prudko vzrástli. 

Napriek optimistickej nálade na trhoch zostávame opatrní. Nemôžeme vylúčiť, že s druhou vlnou nárastu prípadov nákazy Covidom-19 dôjde k ďalšiemu oslabeniu ekonomickej aktivity. Vplyvy koronakrízy nie sú podľa nás zatiaľ úplne známe. V posledných rokoch bola ekonomika vo fáze rastu. Nezamestnanosť bola rekordne nízka, čo vyvolávalo tlak na rast miezd, a vyššie príjmy dovoľovali domácnostiam viac utrácať. Potenciálny útlm spotrebiteľského dopytu, ako kľúčového ťahúňa ekonomického rastu posledných rokov, by mohol ohroziť zisky firiem.

Sme však presvedčení, že z dlhodobého pohľadu bude rast stredoeurópskych trhov pokračovať vďaka lepšiemu rastovému potenciálu, nízkemu dlhu miestnych  ekonomík, nižšej nezamestnanosti a flexibilnejšiemu trhu práce.

Slovenské štátne dlhopisy sa museli vysporiadať s nedostatočnou ponukou

Slovenská výnosová krivka sa v auguste stala strmšou. Výnosy do splatnosti slovenských desaťročných štátnych dlhopisov totiž vzrástli na -0,16 %, podobne ako tomu bolo u ostatných štátnych dlhopisov jadrových krajín Európskej únie. Sadzby na dlhom konci výnosovej krivky týchto krajín čelili značnému tlaku, ktorý bol spôsobený očakávaným nárastom nových emisií dlhopisov v treťom štvrťroku tohto roka. Slovenské štátne dlhopisy sa museli vysporiadať s nedostatočnou ponukou a relatívne nízkou likviditou.

Ohlásená zmena v stratégii americkej centrálnej banky v cieľovaniu priemernej inflácie zatiaľ nemala na sentiment dlhopisových investorov žiadny vplyv. Zdá sa, že investori čakajú na ďalšie podrobnosti toho, ako má byť táto zmena implementovaná v praxi. Stratégia smerujúca k tolerancii vyššej priemernej inflácie v budúcnosti nevyzerá však pre dlhopisové trhy z dlhodobého hľadiska nijako ružovo. Necháme sa prekvapiť.