Fed, ECB a rastúca exportná sila Číny

24.09.2021 | iMesačník

Finančné trhy sa navzdory určitej nervozite investorov pomerne dobre vyrovnali s výsledkami posledných zasadnutí európskej (ECB) a americkej centrálnej banky (Fed). To, ako sa obe hlavné centrálne banky posunú vpred s normalizáciou menových politík, bude v mnohom závisieť od ďalšieho priebehu pandémie. Čína prekvapila silným exportom. Ostatné rozvíjajúce sa trhy, vrátane trhov v juhovýchodnej Ázii, sa naopak zdajú byť zraniteľné.

 

Neistota vyvolaná variantom delta

Očkovanie v USA, a najmä v Európe pokročilo, ale miera preočkovanosti sa musí ešte zvýšiť. Vyhlásenie nových obmedzení mobility síce neočakávame, situácia však vôbec nie je jednoznačná, keďže sa blíži zima a variant delta sa stále šíri takmer po celom svete. Najnovšie údaje z USA naznačujú, že ekonomické zotavenie nezrýchľuje práve pre pokračujúci boj s touto mutáciou.

Infekčná vlna v juhovýchodnej Ázii už pravdepodobne dosiahla svoj vrchol. To by malo umožniť krajinám, ako sú Malajzia, Thajsko, Indonézia a Vietnam, aby pokračovali v opätovnom otváraní ekonomík. V dôsledku toho by sa mal v nadchádzajúcich mesiacoch zmierniť tlak na globálne dodávateľské reťazce.

Situácia však zostáva neistá – nové ohnisko epidémie sa objavilo v juhočínskej provincii Fu-ťien. Navzdory 65 % preočkovanosti je Čína naďalej zraniteľná z dôvodu relatívne nízkej účinnosti čínskych vakcín.

 

Fed a ECB

Opatrný prístup Fedu k sprísneniu menovej politiky ani taktické zníženie tempa nákupov aktív v rámci pandemického programu nákupu aktív (PEPP) zo strany ECB v podstate nemali vplyv na likviditu. Naďalej očakávame, že v decembri začne Fed redukovať kvantitatívne uvoľňovanie a ECB oznámi integráciu PEPP do súčasných programov nákupu aktív.

Zasadnutie ECB zvýšilo volatilitu v eurozóne. Rada guvernérov signalizovala, že si želá zachovať priaznivé podmienky financovania aj po ukončení PEPP. Vzhľadom na to, že jadrová inflácia je stále nižšia než strednodobý ciel ECB, Rada bude pravdepodobne i naďalej zachovávať uvoľnenú menovú politiku. To by malo obmedziť rast výnosov nemeckých 10-ročných dlhopisov, najmä v porovnaní s americkými dlhopismi, pretože Fed je už na ceste k sprísňovaniu a dynamika rastu i inflácie je v USA silnejšia.

V prostredí silného rastu by akcie mali dosahovať výnosy i v budúcom roku. V krátkodobom horizonte vidíme určité riziká v nastavení americkej fiškálnej politiky a v údajoch o celkovej inflácii, ktorá môže aj naďalej prekvapivo rásť. To by mohlo investorov znovu znervózniť, pokiaľ ide o vyhliadky na zmeny menovej politiky. Tieto riziká sa však už do značnej miery odrazili v sentimente a pozíciách investorov.

 

Rast čínskeho exportu

Pozitívne nás prekvapila sila augustových obchodných dát z Číny. V auguste tam pritom stále platili obmedzenia mobility, bol hlásený nedostatok pracovných síl a niekoľko prístavov malo vážne problémy s preťažením. Rast vývozu i dovozu sa však zrýchlil.

To je pozoruhodné, pretože index nových exportných objednávok čínskeho výrobného PMI od mája naznačuje zhoršujúce sa exportné prostredie. Úspech čínskych exportérov sa odráža v prudkom náraste ich podielu na globálnych importných trhoch: z 13 % v marci 2020 na súčasných 15 %.

Z toho môžeme usudzovať, že narušenie dodávateľských reťazcov malo menší vplyv, než sa očakávalo. Niektoré firmy presmerovali dočasné do Číny výrobu z najhoršie postihnutých krajín v regióne, ako sú Vietnam a Malajzia. Zdá sa, že tieto krajiny doposiaľ neobnovili exportnú kapacitu tak, aby objednávky mohli byť presmerované späť.

 

Nechajte si zasielať iMesačníky pravidelne!

Na základe tejto registrácie Vám budeme zasielať náš pravidelný newsletter NN iMesačník. Pokiaľ si ho nebudete ďalej priať zasielať, kliknite v doručenom e-mailu na odhlásenie zo zoznamu.

Ďalej by sme Vás chceli upozorniť, že na základe nášho oprávneného záujmu vyplývajúceho z Vašej registrácie Vám môžeme na uvedenú e-mailovú adresu zasielať obchodné oznámenia týkajúce sa produktov či služieb našej spoločnosti.

Ak nebudete chcieť tieto oznámenia ďalej dostávať, kliknite v doručenom e-mailu na odhlásenie zo zoznamu.

Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov v súvislosti s Vašou registráciou na odber NN iMesačníka nájdete pod týmto odkazom.