Februárové webináre

29.01.2021 | Novinky

Tiež vo februári sme pre vás pripravili niekoľko webinárov k vývoju trhov aj NN Fondov. Upozorňujeme, že na webináre je potrebné sa zaregistrovať.

Chceli by sme vám zároveň pripomenúť, že termíny webinárov nájdete novo na našom webe pod týmto odkazom.

 

Investičné príležitosti vo stredoeurópskeho regiónu

Budúcnosť tematického investovania

Spoločensky zodpovedné investovanie – prínosy a výkonnosti

 

Odporúčame, aby ste si overili u svojho distribútora, či fondy zmieňované v jednotlivých webinároch patrí do kategórie fondov, ktoré sú pre vás vhodné.