Aktuality

Dovoľujeme si vás informovať, že spoločnosť NN (L) zverejňuje Výročnú správu a účtovnú závierku SICAVu za finančný rok končiaci 30. septembra 2022. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás informovať, že spoločnosť NN (L) Patrimonial zverejňuje Výročnú správu a účtovnú závierku SICAVu za finančný rok končiaci 30. septembra 2022. Celý dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
NN (L) International Central European Equity (EUR)      Stredoeurópske akciové trhy v štvrtom štvrťroku rástli, podporené najmä vysokým zhodnotením poľských a maďarských akcií. Maďarsk…
  Ekonomické ukazovatele sa zlepšujú najmä v eurozóne a Číne Inflácia by mala naďalej klesať Výhľad ziskov firiem zostáva neistý   Vyhliadky globálneho rastu vyzerajú lepšie ako pred niekoľk…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré je účinné od 23. januára 2023. Dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Z dôvodu nedosiahnutia požadovanej uznášaniaschopnosti na mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti NN (L) dňa 13. januára 2023, si vás dovoľujeme upozorniť na konanie druhého mimoriadneho valného zhromaždenia, ktor…
Z dôvodu nedosiahnutia požadovanej uznášaniaschopnosti na mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti NN (L) International dňa 13. januára 2023, si vás dovoľujeme upozorniť na konanie druhého mimoriadneho valného…
Z dôvodu nedosiahnutia požadovanej uznášaniaschopnosti na mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti NN (L) Patrimonial dňa 13. januára 2023, si vás dovoľujeme upozorniť na konanie druhého mimoriadneho valného zhromaždenia,…
  Inflácia klesá, jej vrchol je pravdepodobne už za nami Trh by sa mohol od dna odraziť v prvej polovici roku 2023 Hlavnými faktormi, ktoré treba v roku 2023 sledovať, sú zisky firiem, inflácia, menová politika a situácia v Čí…
16.01.2023 | Novinky
Webináre sú určené iba pre profesionálnych investorov. Rok 2022 bol plný udalostí. Čo očakávame v roku 2023? Pripravili sme si pre vás niekoľko webinárov, v ktorých sa zameriame na vývoj vybraných fondov a vý…
16.01.2023 | Novinky
Dlhopisový fond s dominantnou expozíciou na štátne dlhopisy SR. V súčasnosti ponúka pri durácii 5,6 roka výnos do splatnosti na úrovni takmer 5,5 %. Fondovú ponuku spoločnosti NN Investment Partners v SR tvorí menš…
13.01.2023 | Novinky
V roku 2022 sme boli svedkami niekoľkých šokov, kvôli ktorým trpeli až na výnimky všetky triedy aktív. Obzvlášť turbulentný bol rok 2022 pre akcie. V USA akciové trhy poklesli oveľa viac ako v Európe, hoci euró…
  Snaha centrálnych bánk dostať infláciu pod kontrolu vytvorila náročné prostredie pre väčšinu tried aktív Fondy s hodnotovým investičným štýlom vďaka dividendám predstavujú ochranu proti infl…
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) International, ktoré je účinné od 1. januára 2023. Dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L) Patrimonial, ktoré je účinné od 1. januára 2023. Dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na nové znenie štatútu čiže prospektu fondu NN (L), ktoré je účinné od 1. januára 2023. Dokument si môžete stiahnuť pod odkazom nižšie.
Dovoľujeme si vás upozorniť na konanie výročného valného zhromaždenia dňa 26. januára 2023 o 14:00 hod, ktoré bude mať nasledujúci program: Program 1. Prezentácia správ predstavenstva a nezávislého audí…
  Fed a ECB zmierňujú tempo zvyšovania sadzieb Na ázijskom exporte sa podpisuje globálne ekonomické spomalenie Aj napriek niekoľko dobrých správ pre akciové trhy, zostávajú vyhliadky neisté   Niž&scaron…
Dovoľujeme si vás upozorniť na konanie mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 13. januára 2023, s cieľom schváliť zmenu názvu spoločnosti z NN (L) International na Goldman Sachs Funds IV, s dátumom nadobudnutia účinnosti tejto zmeny dňa 6. marca 2023.…
Dovoľujeme si vás upozorniť na konanie riadneho valného zhromaždenia dňa 13. januára 2023, s cieľom schváliť zmenu názvu spoločnosti z NN (L) na Goldman Sachs Funds III, s dátumom nadobudnutia účinnosti tejto zmeny dňa 6. marca 2023. V d…